21 januari, 2006

Butskop of bruinvis


Een heel enkele keer wordt er een in de Noordzee gesignaleerd. En de Theems is, net als de Schelde bijvoorbeeld, tot een eind landinwaarts een zeearm. Maar ik vrees dat de butskop die nu in Londen rondzwemt niet de rust zal worden gegund om de weg naar zee terug te zoeken.
Tot 1932 was het IJ een arm van de Zuiderzee. Dankzij het Noordzeekanaal met zijn sluizen kwam het zeewater toen van twee kanten het IJ op. Tot op heden heeft het IJ in fauna-opzicht nog de trekken van een zeearm. Maar een walvis zal het er niet meer in halen. Tot 1932 was het denkbaar en mogelijk dat bijvoorbeeld een bruinvis via de Zuiderzee-ingang in Amsterdamse wateren terechtkwam. Dit is naar men zegt zelfs wel eens voorgekomen, volgens deze site in ieder geval vaak genoeg in de zeventiende eeuw.

Betreurenswaardig toch eigenlijk dat de aanwezigheid van een zeezoogdier bij de door mensen bewoonde wereld nieuws is. In mijn jeugd lagen er nog wel eens dode bruinvissen op het strand, Waarschijnlijk om het leven gekomen door de mijnen die nog voor de kust lagen. Toch was hun stranding een indicatie van betrekkelijk-veel-voorkomen. Ik zie dezer jaren nooit bruinvissen voor de kust.

Laten we hopen dat de butskop van Londen het op eigen kracht weer naar de zee redt.

Geen opmerkingen: