15 januari, 2006

Een christen-democraat aan het woord


"Dus eerst een schoonveeg-operatie, uitgevoerd door de Amerikanen (of Britten) en daarna, als er geen terrorist meer over is, een hearts-and-minds-operatie van Nederland (of Belgi�)." Misverstand. "Elimineren van de terroristen en het winnen van de bevolking gaan namelijk hand in hand."
Een Amerikaanse officier aan het woord na het intrappen van een deur waarna men in een vertrek bleek te zijn beland waar een vrouw net lag te baren: "These Arabs shit children like turds." Het verhaal vertelt niet of de vrouw of haar man of een van haar eerder gebaarde kinderen de te verdelgen of te elimineren terrorist was, ter wille van wie de deur werd ingebeukt. Hoe haar heart-and-mind gewonnen is (zijn?) door deze operatie laat zich raden.
Het eerste citaat is van de bijzonder hoogleraar "Human security in war situations" aan de Vrije Universiteit. Ja, de taal van het Vierde Rijk lekt overal door. De naam van deze professor: Mient Jan Faber. In de dagen van de grote demonstraties tegen de kruisraketten (ja, toen wel) noemde de maker van de Red Rat-strips hem Fielt-Jan Faber. Ik vond dit sectarisch. Ik beken mijn ongelijk met terugwerkende kracht. Voor wie het over het verdelgen of elimineren van mensen op wie een etiket is geplakt heeft, zijn bepaalde politieke classificaties. Maar christen-democraat lijkt mij goed genoeg.

Geen opmerkingen: