22 januari, 2006

De dominee wordt los ingekocht


"Dit rapport is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in je interesses en voorkeuren. Meestal hebben drie tot vijf interesse gebieden een relatief hoge score. Uw werk of opleiding kunt u het beste zoeken in die richtingen. Deze interessevragenlijst zegt niets over je geschiktheid, maar interesse is vaak wel nodig om gemotiveerd te zijn om bijvoorbeeld een opleiding af te kunnen maken. Als je wilt kun je de resultaten van deze vragenlijst bespreken met een CWI adviseur."

Let op de merkwaardige afwisseling van tutoyeren en beleefd zijn. En de spelfouten, uiteraard. Deze tekst is duidelijk opgesteld door een communicatie-adviseur. Extern ingehuurd, ongetwijfeld. Overigens was de uitslag vrijwel gelijk aan de interessetest die ik ooit op school heb uitgevoerd. Alleen mijn welwillendheid ten aanzien van de exacte vakken is gegroeid. En in plaats van letterkunde (meer dan honderd procent destijds) scoort theologie/wijsbegeerte nu 100%. Maar hier heeft u niets aan. Ik ook niet trouwens.

Als je maar lang genoeg werkloos bent koopt het Centrum voor Werk en Inkomen voor u een re�ntegratiebedrijf in. Knorren aan de trog, alweer.
Wat mij nieuw lijkt is dat deze types op huisbezoek komen, om samen met jou uw cv en sollicitatiebrief (enkelvoud) door te nemen.
Toen we alemaal nog van de Kerk waren kwam de dominee of de pastoor regelmatig op huisbezoek. Nu komt er een zogenaamd particulier bedrijf even kijken of je wel employabel (geen tik- of spelfout) bent.
Staatsslavernij waar uzelf voor betaalt. De totale perversie van de sociaal-democratie.

Geen opmerkingen: