02 januari, 2006

Doorlopend verraad


Ik moet eerlijk bekennen dat het mij ontgaan is, in november - de Nijmeegse moord trok toen de meeste aandacht. Omstreeks die tijd werd het rapport, waar door Kamerleden om gevraagd was, over de gang van zaken bij de zogenaamde "daad van vrije keuze" op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea in 1969 (het is 1969-dag vandaag).
Het was de bedoeling dat het boek van Kees Lagerberg, Schuldig zwijgen eerder verscheen, maar dit lukte niet. Ik ben pas op de hoogte geraakt van de affaire van november doordat ik dit boek net gelezen heb. Meer hierover later.

Het onderzoek van Drooglever voor het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis - gibt es so etwas? - komt tot de conclusie dat de volksraadpleging waarbij besloten moest worden over de status van Irian Jaya door en door frauduleus was. Die deur was al open, dank u. Maar het kan geen kwaad het nog eens goed onderbouwd vast te stellen.

Minister van buitenlandse zaken Bot, de zoon van de staatssecretaris voor Nieuw-Guinea - Nederland bananenmonarchie, nietwaar - weigerde het rapport in ontvangst te nemen. De tot liberaal bekeerde volksnationalist Van Baalen (velen zullen het verschil niet meer zien) hield tijdens de presentatie een toespraak tot het Indonesische parlement. Het onderzoek van Drooglever mocht zeker niet de goede betrekkingen met Indonesië in de weg staan. Als een volksunietiep zoiets zegt anno 2005 dan weet men wat er aan de hand is. En weer werden de bewoners van Nederlands laatste kolonie in de Oost verraden. Een beetje late vaststelling, maar het lijkt wel of alles in dit verband mosterd na de maaltijd is.

Evenwel: Papua Barat merdeka!

Geen opmerkingen: