04 januari, 2006

Iraanse christen hongert tot de dood

Een keer heb ik in het grenshospitium een Iraanse "kansloze asielzoeker" gesproken die zei dat hij speciale redenen had om bang te zijn voor terugkeer. Ik had niet veel intu�tie nodig om te weten wat er aan de hand was: de man was tot het christendom overgegaan - al in Iran zelf. Hij zei het op een fluistertoon. Het maakte mijn gevoel van machteloosheid nog groter - het is altijd zeer sterk in dit oord waar het regime zijn ware gezicht zo toont, waar je zit onder het portret van Beatrix en Claus, omdat er wel eens snelrechtzittingen worden gehouden...
De oorspronkelijke christenen, Joden en mazde�sten hebben het al moeilijk genoeg in een land als Iran. Zij waren eerder, zogezegd. Toen de islam nog uitgevonden moest worden was men christen, Jood of mazde�st in Iran. Maar nu de ware heilsleer is opgeschreven heeft men zich daar aan te houden.
Bekeerlingen worden niet getolereerd. In geen enkel islamitisch land. Mehdi Hooshyar is nu bijna veertig dagen in hongerstaking, want uitwijzing dreigt. "Wij zijn geen christenen, wij zijn van het CDA".
mehdi (37k image)
Foto: Ruben Oreel
Red Mehdi!

Geen opmerkingen: