20 mei, 2009

Ze maken vooral onderling ruzie, hoor


De guerrillabeweging LTTE ontkent dat hun leider Velupillai Prabhakaran gedood is door het Sinhalese leger.
Het regime heeft bekendgemaakt dat na vijfentwintig jaar burgeroorlog "de natie vrij is van separatistische opstandelingen."
"Wij hebben het land geheel bevrijd van het Tamiltijgerterrorisme," zei president Mahinda Rajapaksa. "Nu hebben wij ons bewind gevestigd in het hele land."

Het hoofd internationale betrekkingen van de LTTE, Selvarasa Pathmanathan, liet weten dat de "geliefde leider" de strijd voor de waardigheid en vrijheid van het Tamilvolk zal blijven leiden. Het lijk dat op de televisie vertoond is en dat van Prabhakaran zou zijn zal aan een begrafenisondernemer overgedragen worden. "We kunnen het niet zomaar in het oerwoud gooien. We zijn een beschaafd land. (...) Er zijn geen minderheden in dit land. Er zijn hier maar twee gemeenschappen: zij die van dit land houden en zij die dit niet doen."

Maar alles wijst er op dat de spanning tussen de regering en de Tamilgemeenschap in het noorden zal blijven voortduren. De legerleider heeft gezegd dat de regering de naar schatting 265.000 door de oorlog verdreven Tamils zo spoedig mogelijk terug zal doen keren. Maar als zij naar hun dorpen terugkeren zullen er veel militairen bij meegaan. "Ze zijn nu gewend aan een bepaalde levenswijze. Ze maken ruzie met elkaar en we hebben recht en orde nodig. We zullen misschien nog veertig- tot vijftigduizend militairen nodig hebben."

India heeft geen aanvalswapens geleverd, maar het heeft ook geen rol gespeeld om het geweld te doen ophouden. Het succes van de Srilankaane marine bij het afsnijden van het Tamilgebied wordt toegeschreven aan de hulp van de Indiase geheime dienst.

En zo wordt een onafhankelijk Tamilgebied een "humanitair probleem" waar het Internationale Rode Kruis nog steeds geen vrije toegang heeft.

Richard Dixon, van wie ik alleen weet dat zijn column gelijktijdig bij de Telegraph en de Independent geplaatst is (de eerste heeft hem inmiddels verwijderd).

Geen opmerkingen: