06 mei, 2009

Reinheidsgebod


The biggest night of her life, The Nashville Teens

Naar aanleiding van het wanhopige gepraat van een PvdA-ideologe die wordt aangeprezen als deel van een "nieuwe feministische golf" vroeg ik mij af of een Derde Golf in de zogeheten ontwikkelde wereld noodzakelijk zou zijn en hoe dan ook te verwachten. Ik heb hierop geen antwoord. Het komt er op aan de wereld te veranderen, punt.

Het is een goede vraag of de talibanisering van de Verenigde Staten gelijkwaardig is aan soortgelijke maatschappelijke ontwikkelingen in de islamitische wereld. Een antifeministische contrarevolutie, die - toegegeven - in de VS niet meer dan een nagespeelde soap lijkt.

Als beginnend student moest ik wiskunde in Amerikaans-Engels tot mij nemen, wat in meer dan een opzicht een cultuurschok was. Wat moest ik met zinnetjes in een opgave "This year I will be dating...[rijtje namen]."
Had je daarvoor een soort balboekje waarbij dit alles vantevoren vastgelegd was, wederzijds? Afgezien van het feit dat het van de kansberekening afleidde (waar het om ging) straalde het volstrekte anti-erotiek uit.
En het sloot bij voorbaat de genade uit van de plotselinge ontmoeting, de onverwachte vonk op de onverwachte dag die overslaat en verteert - voor een nacht, voor een tijd, voorgoed.
Is dit een reactie op een dergelijk planmatig studentenleven waarin even gepland "van het een het ander komt"? Geen idee, ook niet of die balboekjesschets uit het studieboek correspondeerde met echte omgangsvormen. De VS zijn een raadsel in allerlei opzichten.

Is de cultus van de maagdelijkheid, het kindje-blijven, inmiddels zo groot en belangrijk geworden dat er in geschrifte serieus tegen in gegaan moet worden? En het mag gerust verder gezegd worden: wat is dit voor cultus van het maagdenvlies, die samengaat met het toejuichen van martelen, van mensen bombarderen, van het discrimineren van mensen op grond van huidskleur, geloof, seksuele voorkeur, nationaliteit - nu ja, het begint al met sekse dus waarom de rest dan niet? Hier ligt waarschijnlijk het antwoord echt in de vraag besloten.

Maar gesimuleerde "reinheid" vraagt ten hoogste om een gesimuleerde feministische reactie. Het enige gepaste antwoord: "rein" blijven? Dan iedereen!

Geen opmerkingen: