14 mei, 2009

Ceylonthee


John Pilger dient gekoesterd te worden en te blijven.
Schreef hij, het laatste beetje thee achterover slaand. Ceylonthee, de drinkbaarste van de gangbare soorten.
Ik moet eerlijk bekennen: ik heb er niet eens bij stilgestaan - natuurlijk komt Ceylonthee van Ceylon, oftewel Sri Lanka.

En de theeteelt op dit eiland - afgezien van het koloniale karakter ervan in het algemeeen - is steeds verbonden geweest met etnische Tamils op het eiland. Er werden speciaal Tamil-"gastarbeiders" uit de al even Britse kolonie India ingevoerd voor de theeplantages.
De theeteelt (en andere koloniale landbouwproductie) is geheel afhankelijk van deze etnische groep, die in zekere zin onderscheiden moet worden van de oorspronkelijk inheemse Tamils van het noorden en noordoosten van het eiland ("inheems" is wel een heel rekbaar begrip en tegelijk speelt het een grote rol in de racistische politiek in Sri Lanka).

Tijdenlang werden de Tamilarbeiders nauwelijks getolereerd als staatlozen. Pas een jaar of twintig geleden hebben zij de Srilankaanse nationaliteit gekregen. Niet dat het hun positie als Tamils verder ten goede is gekomen.

In 1971 was er een grote opstand van als "maoistisch" aangeduide studenten - de eerste opstand van de hoogopgeleide overtolligen in de "Derde Wereld" ("meerderheidswereld" is een nieuwe en adequatere aanduiding). De repressie was zwaar - speciale concentratiekampen voor de opstandige studenten - men heeft blijkbaar iets met die kampen in Sri Lanka. De JVP wilde de theeproductie geheel beëindigen. Er is nooit een motivatie gegeven of dit een racistisch getint idee was of enkel antikolonialisme. Niettemin: Tamilkringen vrezen de inmiddels als respectabel beschouwde "maoisten", die vooral als Sinhalese nationalisten worden gezien anno 2009 - en dus als anti-Tamil.

Het doet aan Biafra denken - dit soort geblaat van "de internationale gemeenschap" die de Tamilguerrilleros vermaant het geweld te staken. De guerrilla is gebaseerd op een gegronde angst voor genocide. Geen probleem voor "de internationale gemeenschap".

En ik kijk naar de theeplukster op de foto en laat tot mij doordringen waarom "de internationale gemeenschap", al dan niet geleid door Product Obama, geen interesse heeft.

Ik weet nog steeds niet of ik er goed aan doe Ceylonthee te drinken of juist niet.

Geen opmerkingen: