09 mei, 2009

Een maatschappij waarin het gemakkelijk is goed te zijn

Joh. 13:31-35:

Toen Judas Iskariot was weggegaan zei Jezus: "Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt, en in Hem wordt God verheerlijkt. En als God wordt verheerlijkt in Hem, verheerlijkt God ook Hem bij Zichzelf; ja, nu gaat Hij hem verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal Ik bij jullie zijn. Dan zullen jullie Mij zoeken, maar Ik heb tegen de Joden gezegd: "Waar ik heenga, daar kunt u niet komen," en dat zeg Ik nu tegen jullie. Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie elkaar ook liefhebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn; als jullie onder elkaar de liefde bewaren."

*Leerlingen van Mij, die de liefde onder elkaar bewaren...

We worden dezer dagen bedolven onder de beelden van ongelooflijke misdrijven tegen de menselijkheid zoals we ons die alleen kunnen voorstellen uit nazi-Duitsland. Zelfs niet uit een land waar martelingen tot de dagelijkse praktijk behoren. Als daar al seksueel getinte mishandelingen plaatsvinden, dan wordt er niet trots gefotografeerd of gefilmd. Dit zijn geen bedrijfsongevallen. Wie er een leger op nahoudt en dit ten oorlog stuurt heeft bij voorbaat een vrijbrief tot moorden en mishandelen gegeven. En de oorlog tegen Irak werd ook met de platste racistische praatjes gerechtvaardigd: er moest daar beschaving en democratie gebracht worden, en vrijheid, en wat niet al. Tot en met het christendom in de geest van Rumsfeld, Ashcroft, Bush, Blair en onze nationale Harry Potter aan toe. We zien waartoe het geleid heeft, nog verder zal leiden en we kunnen ons langzamerhand voorstellen hoe het afloopt. Dat zal niet fraai zijn. En ook niet christelijk, niet democratisch, misschien zelfs niet beschaafd - maar wel in naam van de vrijheid, vrijheid van de ongelovige en zich misdragende kolonisatoren.

"We moeten streven naar een maatschappij waarin het mensen makkelijk valt goed te zijn," is een van de motto's van de Amerikaanse christen anarchist Peter Maurin, inspirator van de Catholic Worker-beweging. We staan hier voor gebouwen waarin mensen zijn opgesloten. In de meeste van de torens zitten mensen vast die iets gedaan hebben dat tegen de wet ingaat. Ik zou mij zelfs kunnen voorstellen dat er mensen vastzitten in die andere torens die iets tegen een hoger gebod dan de wet van de Nederlandse overheid hebben gedaan. Maar ze bevinden zich niet in een omgeving waarin het hun makkelijk gemaakt wordt goed te zijn. En dan hebben we het nog niet over het gebouw waar we nu voor staan, de reden waarom we hier staan. Degenen die in dit gebouw opgesloten worden gehouden zitten hier omdat ze gevlucht zijn en omdat hun vluchtverhaal niet geaccepteerd wordt door de Nederlandse overheid. Lang niet iedereen die hier zit is ook een echte vluchteling in de zin van de internationale overeenkomsten over vluchtelingenrecht. Maar niemand verlaat huis en haard zomaar zonder reden. En niemand wordt het gemakkelijk gemaakt goed te zijn door opgesloten te worden, of door op te sluiten. Dan hoeven we het al helemaal niet over de liefde uit de evangelielezing te hebben.

Dat hoeft ook niet namens de Nederlandse overheid. Die beroept zich ten hoogste op "christen-democratie", wat dat ook wezen moge, niet op het christendom. Een maatschappij waarin het makkelijk is goed te zijn is al helemaal niet haar streven.

We mogen allang blij zijn dat het inrichten van zogenaamde uitzetcentra niet zo makkelijk gaat als de Haagse bestuurders hadden gedacht. Maar laten we ook beseffen dat we hier al voor een uitzetcentrum staan. En laten we het ander zogenaamde grenshospitium niet vergeten - het is Moederdag, er zitten daar moeders met kinderen. We zullen hun bloemen doen toekomen, laten we er straks niet zo veel hier in het hek steken.

Ik weet dat er hier geen mensen gemarteld worden of aan een hondenband worden rondgeleid. Vernederd worden zij wel, alleen al door hun opsluiting. Vorig jaar zijn er hier twee doden gevallen door de nalatigheid van de verantwoordelijken. Dit feit verbindt dit gebouw en wat er gebeurt wel degelijk met het nieuws dat dezer dagen tot ons komt. Afgezien van het feit dat er mensen zitten die een martelende overheid proberen te ontsnappen en die nu vernemen dat ze vastzitten in een land dat zeer goede vrienden is met een land dat zijn leger de vrije hand geeft in vreemde streken.

Psalm 98.

(9 mei 2004, Grenshospitium Amsterdam Zuidoost, Moederdag)

Geen opmerkingen: