10 mei, 2009

Interludium nymphaeicum


Eric Bolle, blogger bij zeker ochtendblad, over Giorgio Caproni (wat dan eigenlijk weer over Agamben zou moeten gaan):

Met Capronis werk betreden wij een regio waar geen gezag meer heerst omdat God als laatste en hoogste rechtsgrond en als bron van soevereiniteit zelf in het geding is. De dood van God zoals die is geïnitieerd door Nietzsche wordt in alle hevigheid gethematiseerd. De dichter gaat zelfs zo ver te stellen dat God slechts bestaat op het ogenblik dat men hem doodt.


Het stuk navertellen zou eigenlijk op een borgesiaans kopiëren moeten neerkomen, dus neem het tot u zolang het ochtendblad het laat staan en verheug u dat filosofen toch nog een plaatsje hebben in populaire media in Nederland (buiten de vaste toeters en bellen om). Een onweerstaanbaar citaat:

Vondst van een antimetafysische denker

"Ik heb een idee
onnozel als een roos.
Na ons komt niets meer.
Zelfs niet het niets
dat toch nog iets is."


Prompte repliek of herhaling (en bevestiging)

"En wat dan nog, weet je wat ik hierop terug zeg?
Dat precies daar, waar niets is
- zelfs niet het waar - daar is God."*


Aangespoord door Agamben zoekende naar Paracelsus' De nymphis... op het net kom ik tot mijn verrassing (en dan ook weer niet verrast) bij een beschouwing over Toonder "en het mystieke" uit - ontleend aan een bron die ik niet zonder aarzelen zou gebruiken, maar waar zou men deze artikelen anders geplaatst kunnen hebben?

Toonder en het mystieke I en II.

Ik kom er D.V. op terug...

Geen opmerkingen: