26 mei, 2009

Uit de komkommer kroop een spin


De Valse Weduwe (Onechte Weduwe eigenlijk), Steotoda nobilis, gemakkelijk te verwarren met de afgebeelde Steotoda grossa.
Blijkbaar is het omstreeks deze tijd van het jaar raak dat er paniek gekweekt wordt over deze spinnen die mensen zouden kunnen bijten en als je er gevoelig voor bent kun je er lichtelijk ziek van worden. De kans op een beet wordt uiterst gering geacht, maar sinds wanneer zouden dergelijke gegevens er toe doen?

Steotoda grossa is thuis in Groot-Brittannië, S. nobilis komt van Madeira of de Canarische Eilanden. De vraag: is zij komen aanwaaien (een bekende verspreidingswijze van spinnen) of is zij import, via planten bijvoorbeeld?
Enfin, het ligt aan de algemeen erkende boosdoener Klimaat dat de kans op beten die zo gering is zo - eh - aanwezig is.
Het komkommerseizoen, zogezeid, voorzover het al niet met lemur Ida is begonnen, wordt in GB geopend door een spin, jaarlijks.


In Nederland en België komen meer spinnesoorten van het geslacht Steatoda voor, maar juist niet nobilis - wel bijvoorbeeld de Huissteatoda. Er is een gerede kans dat zij bij u inwoont en dat u haar over het hoofd zult zien. Zij bijt niet, waar zult u zich druk om maken.

Geen opmerkingen: