17 mei, 2009

Struck a match and watched it burn against the night


Let's work together in de versie van Canned Heat als filmpje voor een ambtenarenvakbond.
Vooruit dan maar. Wilbert Harrison is weggezuiverd.
Maar de Weather Prophets staan dan eindelijk wel op YT.

I saw the light

Almost prayed staat zelfs in twee liveversies op YT, klaarblijkelijk door de drummer van de band geplaatst.

Live in Madrid

Geen opmerkingen: