01 oktober, 2005

Woorden van de week 2001-1

1. (24/2001) Men ontleent kracht aan organisatie - Felix Ortt


2. (25): Drie boektitels:


  • Liefde is een werkwoord - Alfons Vansteenwegen


  • God is liefde - Felix Ortt


  • God is een werkwoord - David A. Cooper


3. (26) - Carmelita, dat zijn wij allen! - Werksters in een sweatshop in Cavite, Luzon, nadat een collega, Carmelita Alonzo, letterlijk doodgewerkt was


4. (27) - If a thousand men were not to pay their tax bill this year, that would not be a violent and bloody measure as it would be to pay them and enable the State to commit violence and shred innocent blood. - Henry David Thoreau


5. (28) Free us all - boodschap van een onbekende grensgevangene, met de vingers over het raam bewegend geschreven, Duivendrecht 8 juli 2001


6. (29) Wees liever vervolgde dan vervolger - Isaac van Nineveh


7. (30) Between 1503 and 1660, 185,000 kilos of gold and 16m kilos of silver were shipped from Latin America to Europe. The Native American leader
Guaicaipuro Cuauhtemoc argues that his people should see this transfer not
as a war crime, but as the 'first of several friendly loans, granted by
America for Europe's development'. Were they to charge compound interest on this loan, levied at the modest rate of 10%, Europe would owe the indigenous people of Latin America a stack of gold and silver which exceeded the weight of the
planet ... Third World debt is a fraud ...The 'debt' is no more than a
measurement of the banking system's magical generation of money. - George Monbiot


8. (31) Since 1992 the British governments have spent �911m bombing Iraq - enough to buy back the railways twice over. - John Pilger, februari 2001


9. (32/35; daarvoor was het tenslotte vakantie!) God is een toeristische attractie geworden - naar: Kees Fens


10. (36) Van het geven van een aalmoes wordt niemand arm - R.W. Emerson


11. (37) Wat had je een bewondering voor Martin Luther King (....). Als hij een fractie had vergolden van wat hem was aangedaan / had hij niet in een lijstje op je buffet gestaan. - Neerlands Hoop, 1978, "Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat".


12. (38) We in India also lost more than 5000 lives in a day, way back in 1984 at Bhopal. 5000 dead and more than 100,000 paralyzed for life. The American TNC Union Carbide, responsible for the killing said, �It was a gas leak � just an accident�. The real leakage was a military secret. A secret research on chemical weapons for the Pentagon.


The prime accused was Mr. Anderson, the president of Union Carbide. There was a criminal case; There was a warrant; But he was happily ensconced at his corporate headquarters. We could not �smoke him out of his hole�. Not because Mr. Anderson was not a terrorist; but because India is not America.


- Maruthaiyan, in Puthiya Kalacharam, Tamil Nadu


13. (39) Overdenkingen van Michael Moore


14. (40) Internationale Boekhandel Het Fort van Sjakoo bedreigd


15. (41)"Het grootste goed voor het grootste aantal mensen" betekent altijd het langstdurende goed, want de meerderheid van de mensen om wie het gaat moet altijd nog komen. We kunnen weinig goed meer doen aan onze doden, maar onmetelijk goed of kwaad aan onze ongeborenen. Het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de hele planeet, beseffen we langzamerhand, betekent verantwoordelijkheid voor de gehele toekomst. De ergste destructieve zelfzucht bestaat niet uit "IK!" maar uit "IK! NU!". Het genereuze tegengestelde zou je kunnen formuleren als "Wij allen voor altijd" - vermoedelijk inclusief de niet-menselijke wezens. Zenboeddhisten defini�ren hun taak als: "eindeloze dank voor het verleden, eindeloze dienst aan het heden, eindeloze verantwoordelijkheid voor de toekomst".


- Stewart Brand, The clock of the long now


16. (42) Er moet in het oog gehouden worden dat, gelijk de Bijbel weet te berichten, de goddelijke stem, die tot de enkeling spreekt, de 'stem van een wegzwevend zwijgen' is (1 Kon. 19:12), terwijl de stemmen van de Molochs daarentegen veelal de voorkeur geven aan een grootmachtig brullen. Desniettemin schijnt het, bijzonderlijk in onze eeuw, uiterst moeilijk te zijn, haar van die andere te onderscheiden.(....) Telkens weer, wanneer ik aan rechtschapen jonge zielen vraag: waarom geeft gij het kostbaarste wat gij hebt, de zuiverheid van uw persoon, weg?", krijg ik ten antwoord: juist dit, dit zwaarste ooffer is het, dat moet worden gebracht, opdat... �opdat er gelijkheid zal komen' of 'opdat er vrijheid zal komen' of wat dan ook. En zij brengen het offer trouwhartig; in de sfeer van de Moloch liegen de oprechten en folteren de barmhartigen en menen werkelijk en waarachtig, dat de broedermoord aan broederlijkheid de weg zal bereiden! Er schijnt aan deze slechtste van alle afgoderijen geen ontkomen te zijn.


Er is geen ontkomen aan, totdat het nieuwe geweten van de mens is verrezen, dat hem oproept, zich met de oerkracht van zijn ziel tegen de verwisseling van het betrekkelijke met het volstrekte te verweren, de schijn te doorzien en te ontmaskeren. - Martin Buber, over Kierkegaards Vrees en beven


16. (43) De komende eeuw wordt de eeuw van Kierkegaard. - Bernard Delfgaauw


17. (44) If this is a victory for civilisation, I would hate to see what defeat looks like - George Monbiot - over de "bevrijding" van Kaboel


18. (45) Het beste sociale bindmiddel is anarchie - Ibn Chaldoen, naar: Ernest Gellner


19. (46) Waarom zou ik mijzelf binden aan een ellendeling, die van hogere gevoelens is verstoken en toestaan, dat hij mijn geest tot slaaf maakt? - Feridoen Attar


20. (47) Op de dag der opstanding zal de olie uit de lamp der geleerden opwegen tegen het bloed der martelaren - Al-Ghazali


21. (48) Kwel de mier niet, wanneer zij haar graankorrel voortsleept, want zij leeft en het leven is een kostbaar iets. - Saadi


22. (49) God is de genadige en de barmhartige. Doe dus als wij, bedrink u. - Omar Khayyam


23. (50) Men kan een wezen beminnen om het wezen daarvan en niet omdat het enig profijt verschaft, dat buiten dit wezen is gelegen. Dit nu is de waarachtige, uiteindelijke en onwankelbare liefde. Deze is gelijk de liefde tot het schone, immers al het schone wordt bemind door wie het schone ervaart en wel om de essentie ervan. Want in het ervaren van wat schoon is, ligt de essentie van het geluk en het geluk wordt om zijn wezen en om niets anders bemind. - Al-Ghazali


24. (51) Wie God bemint, kan niet wensen, dat God hem of haar eveneens beminnen zou. - Spinoza


25. (52) Het Absolute is in wording - naar: H.W.Ph.E. van den Bergh van Eysinga, Levenshouding


[toegegeven: zelf heeft hij het nooit zo bondig geschreven...]

Geen opmerkingen: