01 oktober, 2005

Woorden van de week 2002-1

WOORDEN VAN DE WEEK - 2002


1. Het moet ons streven zijn het socialisme zijn materialistische ruggegraat uit te breken - H.W.Ph.E. van den Bergh van Eysinga

2. Er is iets diepgaand veranderd in Argentinïë, iets wat niet ongedaan te maken is door een verkiezing of door economische maatregelen - anonieme verslaggever van indymedia.

3. Van hetzelfde medium vrijmoedig overgenomen:

Een analyse "for clarification of thought"


4. Nederland heeft effectief het Vluchtelingenverdrag opgezegd: alle landen zijn veilig verklaard - Vereniging van Vluchtelingenorganisaties in Nederland

5. Lex Lindgren - wie heeft dat verzonnen om de nieuwe wet zo te noemen? En moet ik me nu soms gevleid voelen omdat deze - zoals hij er nu uitziet - tandeloze wet naar mij wordt vernoemd? En wie heeft de regering zoveel schrik aangejaagd dat deze interpretatie van de edele belofte: 'Alle dieren zullen het recht krijgen op een leefwijze die natuurlijk voor ze is' zo is uitgehold? - Astrid Lindgren

6. Het enige middel dat de internationale gemeenschap had om in conflicten te bemiddelen is ondermijnd. Na 11 september 2001 vindt een herverdeling van macht plaats die niet noodzakelijkerwijze de bevolking ten goede komt - Rigoberta Menchu, op het Wereld Sociaal Forum, Porto Alegre, 2002

7. Das grundlegende Prinzip im Islam ist, dass jeder Mensch frei ist. Das grundlegende Prinzip im Islam ist Gemeinschaftlichkeit des Besitzes. - Mahmud Taha zit. nach A. Oevermann.

8. A report by the Campaign Against Arms Trade (CAAT) reveals that in 1999 African nations received �52 million in arms in deals with British firms. That figure rose to �125.5m in 2000 and is set to top �200m next year. A �28m deal to supply Tanzania with a military air defence and traffic control system agreed this year and a �100m-a-year deal with South Africa to supply Hawk jets will inflate the figure. Small arms deals have also been signed with Egypt, Gambia, Ghana, Kenya, Morocco, Sierra Leone, South Africa and Zimbabwe - Bericht naar aanleiding van het bezoek van Tony Blair, die alle wonden in de arme wereld ging genezen, aan enkele landen in Afrika

9. Er is genoeg op de wereld voor ieders behoefte. Er is niet genoeg op de wereld voor ieders hebzucht. - M.K. Gandhi

10. The revolution is just a t-shirt away. - Billy Bragg, Waiting for the great leap forward

11.Overweging op de gracht

12. A plan to bring "them" down


13. Waar wijsheid is, is herrie - Willem Otterspeer, in: Bolland - een biografie

14. "Strange days" in Venezuela:

�El hombre fue un segundo Jesucristo, porque nadie es capaz de hacer lo que hizo Bol�var. Si Bol�var naciera de nuevo, m�s de uno correr�a: esa pila de bandidos que no han sabido manejar los dineros de este pa�s nuestro. Bol�var no puede descansar en paz, porque es un pa�s donde tanto ha fallado� .

15. Twee fora over het asielbeleid in een weekeinde:

- 13 april, Marthakerk, Den Haag

Willem Breedveld, parlementair redacteur Trouw, over het motiebeleid van de PvdA: "Ik begrijp er helemaal niets meer van."

Albayrak, kamerlid PvdA: "Ja, politiek is ook een moeilijk vak."

-14 april, Kriterion, Amsterdam

Een JOVD-spreker wiens naam mij niet al te helaas ontschoten is: "Als liberaal zoek ik naar middelen om de vrijheid van immigratie te beperken".


Conclusie: het is een anarchistische, en zeker ook een christenplicht deze worstelende stakkers van hun zware taak te ontlasten.

16. Het is in Syri� zo al naar genoeg


17. Dit is vrede: heb geen vijandige gevoelens tegenover mensen en laat afkeer je hart niet overheersen. Koester geen haat jegens wie zijn of haar naaste haat - Mozes de Ethiopi�r


18. Gerechtigheid betekent niet dat iedereen krijgt wat hij verdient, maar dat hem gegeven word wat hem toekomt - Michael Dummett, naar Shakespeare - en voor "hem" natuurlijk ook "haar" te lezen.

19."Strange days" in Nederland: De toekomst zag er somber uit, maar het zou allemaal wel meevallen. - Han van der Horst, slotakkoord van Nederland, ook 2002...

20. Nederland mag dan geen erg opwindend land zijn, maar het brengt ook geen nachtmerries voort - motto van J.M. Coetzee, in: Piet de Rooy, Republiek van Rivaliteiten

21. Een initiatief dat hierbij ondersteund wordt:

Nederlandse Karl-Barth-site in aanbouw

22. Fatsoen is een uiting van eigenwaarde, want wie geen afstand kan nemen wordt ��n met het collectief. Wie een ander ongemanierd tegemoet treedt, voelt zich niet boven of onder diegene staan, maar op een tergend gelijk niveau - zie daar hoe de mens zijn gelijke haat, anders was hij er niet zo onbeschoft tegen. Impliciet is zo'n persoon dus ook onbeschoft tegen zichzelf. (...) De ware mensonwaardigheid, het ware onfatsoen, ligt niet in het exces maar in het alledaagse. - Anton de Wit, winnaar van de Serge-Heederikprijs 2002

23. Wilt u tekenen tegen de dreigende (kern)oorlog?

Please contact me

at this site. The lives of millions of Indians and Pakistanis could be at
stake. Thanks.

24. "ICH WERDE EUCH TROST SCHENKEN
V�LKER, EURE MUTTER KENNT DAS LEBEN.
EURE MUTTER KENNT DEN KUMMER.
EURE MUTTE KENNT DAS KREUZ.
ALLES, WAS IHR IN DIESEM LEBEN DURCHMACHT
IST EIN WEG, WIE IHN EURE MUTTER,
DIE FRAU ALLER V&Ouml:LKER,
EUCH VORAUSGEGANGEN IST." - Amsterdamer Botschaft vom 31. Mai 1955, - Maria van Nazareth, moeder van Jezus - sprak zij Duits, daar in de Uiterwaardenstraat?

25. WHY IS PRIVATISATION HAPPENING?

Privatisation is happening because big business around the world is facing an economic crisis.
This economic crisis is similar to the Great Depression of the 1930s. This time the Great Depression
is taking place in slow motion: there is a long-term economic decline on a worldwide scale since
the 1960s, which has become most noticeable since 1973. We are still living in the crisis.

Big business is trying to make the working class pay for the crisis through a set of neo-liberal
policies such as privatisation and casualisation. In other words, anti-working class policies
such as privatisation exist to drive down the wages and living conditions of the working class
in order to restore the profits of big business. This means that these policies are NOT caused
by a few rotten politicians, or ignorant managers: instead these policies are the evil heart-and
-soul of modern day capitalism.

Bikisha Media Collective, Braamfontein

26. Het paradijs is meestal maar een paar kilometer van huis - Hans Warren.

- Bij het afsluiten van dit half jaar even een toelichting:
in deze rubriek plaats ik iedere week een uitspraak die mij die week getroffen heeft en die ik in over -eenstemming acht met de Geest of het Streven, om het ook nog eens fin-de-si�cle uit te drukken.

Geen opmerkingen: