22 oktober, 2005

Ceterum censeo


Toen hij nog in de actieve politiek heette te zitten werd Bolkestein voor "intellectueel in de politiek" uitgemaakt. En dat was heel bijzonder, vond men.
Ik vond het meer zeggen over wat men in Nederland blijkbaar onder een intellectueel verstaat dan over mijnheertje Bolkestein. Zijn partijgenoot Voorhoeve vond ik op dat punt geloofwaardiger, en die arme man had dan ook nooit losgelaten moeten worden in Den Haag. Maar ja, machtslust en ijdelheid. Iets waar deze Bolkestein heel erg veel van heeft.

"Nu kunnen arbeiderskinderen eindelijk naar het gymnasium, en dan schaffen ze het gymnasium af," zei Marcus Bakker ten tijde van het kabinet-Den Uyl. Soosjaal-deemookraatiese eemansiepaatsietiepes vonden namelijk dat die ouwellullentalen maar eens van dat gimnaasiejum af moesten, dan kon de kansarme daar tenminste ook terecht. De kansarme kon zich namelijk niets voorstellen bij vreemde laat staan oude talen, die leefde in een omgeving van knorrende beesten, hu ha.

Bakker, de timmerman in de politiek is natuurlijk nergens hoogleraar geworden na zijn pensionering. Bolkestein wel uiteraard. Ook al is Bolkestein net zo intellectueel als Bakker timmerman. Maar Bolk wil van die ouwelullentalen af op het gymnasium.

Ik zou kunnen zeggen dat ik het gewoon helemaal niet begrijp. Ik heb de drie buurtalen gehad, een enorme hoeveelheid Grieks en Latijn, geschiedenis, wiskunde, tot en met de vijfde biologie en aardrijkskunde en ben als alpha ook nog gepest met schei- en natuurkunde. Dat schijnt nu allemaal echt niet meer te kunnen. Het wil er evenwel bij mij niet in dat de leerlingen nou zoveel dommer zijn of minder opnemingsvemrogen hebben dan ik in mijn gymnasiumtijd. Het ligt anders. Met de Mammoetwet kwam het Amerikaanse streven naar diminished mind (breinverkleining) als doel van de school naar deze streken gewaaid. Houd ze zo lang mogelijk vast en laat ze tegelijkertijd zo min mogelijk leren. Het element van straf voor het jong zijn moet duidelijker uitkomen. Dit lijkt te lukken. En iemand als Bolkestein zet de laatste tralies voor de ramen, ook voor de kinderen van de bourgeoisie of de heersende klasse. Voor bedrijfskunde heb je geen intellectuele bagage nodig, integendeel. Sluit die jongelui zo lang mogelijk op en zorg dat ze in niets wat het weten waard is geïnteresseerd kunnen raken.

Ik ga niet per se pleiten voor Grieks en Latijn op school. Deze talen leren gaf mij wel een indruk van een andere, vroegere werkelijkheid. En het Latijn is voor mij een sleutel tot de Romaanse talen, die ik ongeveer alle kan lezen en begrijpen. Maar als Frans al te hoog gegrepen wordt geacht voor de jeugdige gevangenen dan past nog slechts een schouderophalen. Ik kan niet zeggen dat ik behalve vertalen veel geleerd heb van het klassikaal lezen van Plato. En van voor jezelf Plato in het Grieks lezen komt in de praktijk ook niets. Later. Later?

Gevangenschap - zo wens ik de door de staat opgelegde verplichting tot verblijf in school te noemen. Dat hier breinverkleining bij hoort is haast vanzelfsprekend. Vroeger leerde je op de ambachtsschool een ambacht. Dat is begrijp ik ook niet meer de bedoeling. De eenzame toppen van de bedrijfskunde reiken ook hier.
Dat Bolkestein als Shellmannetje net zo deugt als Kok en Bos wisten we al. Horatius - waarom Catullus of Sappho niet meteen - pas als de dictatuur van de Shellmannetjes gebroken is, dunkt mij. En na de afschaffing van het staatsstrafkamp dat nu school heet.

Geen opmerkingen: