01 oktober, 2005

Zum Thema Natur und Kritik 1


Teksten van en na Transkul voor in de reddingboot

WEBLOG BIJ HET THEMA: NATUUR EN CRITIEK


 • April 2005


  29 maart 2005


  Opmerkelijk citaat:


  What might save America from further neoconservative miscalculations is the collapse of the US dollar. A country dependent on foreign financing, as is the US, cannot fight wars that its foreign bankers do not approve. I suspect America's foreign bankers would let the US fight itself into a deep hole before pulling the plug. It is the best way the world has of getting rid of us.


  Paul Craig Roberts - ik herhaal het nog maar eens - staatssecretaris (voor financiën) onder Reagan.


  In De Balie gezeur en gezeik over de jaren zeventig, naar aanleiding van Verbij's Tien rode jaren. Een blik op het publiek en de gastenlijst bevordert de neiging er maar waar wat negatiever over te denken. De VPRO doet vast mee, ma non troppo. Maar laten we er maar over zwijgen.


 • 23 maart 2005


  Het optillen van een hond aan zijn oren - iets ergers kon president Johnson niet doen in de dagen van bombardementen op Vietnam, Kongo en allerhande staatsgrepen namens de Amerikaanse regering. Ik moet er aan denken dezer dagen: de diepe moraal van het Amerikaanse kiesvee, ook niet van vandaag of gisteren.


  De Amerikaanse en Britse media hadden het dit weekeinde immers druk met hun grote Liefde voor het Leven, gesymboliseerd door een machteloze vrouw die kunstmatig gevoed wordt, niet in staat is tot enige wilsuiting en voor wie het Congres beslist bijeengeroepen moest worden. Schiavo heet zij - Italiaans voor "slaaf" -, niet dat men in Engelstalige media in staat is dit uit te spreken, laat staan er een zekere bittere ironie in te zien. De tweede verjaardag van de invasie in Irak - geen nieuws, nietwaar - en de vieringen hiervan op straat - door Verkeerde Mensen georganiseerd, dus ook geen nieuws - waren niet belangrijk. In Amsterdam gebeurde niet veel, maar wel iets.


  "Something is happening and you don't know what it is - do you, Mr.Jones?" Een jongeman liep op ons af tijdens onze Vredesdraai en vroeg of wij vaker en meer draaiden. Het was wel heel wat anders dan hij deed. Hij draaide house. Dachten wij nou echt dat de mensen voor ons kwamen? (Hij ging het maar niet vragen aan de mensen zelf). Met onze - desgevraagd vertelde - ervaring konden wij toch wel bij de radio terecht, bij Sky Radio of zo? Hoeveel onwetendheid kan men tentoonspreiden? Als ik mijn hoofd niet bij het scherpzetten en dergelijke had moeten houden was het antwoord geweest: "Jongen - house, daar was ik al op uitgekeken qua draaien toen jij nog naar de peuterspeelzaal moest. Draait men dat tegenwoordig weer?" Maar ik vermoed dat hij met "house" iets heel anders bedoelt dan house. Wat ik bedoel heet nu in het beste geval old skool. Gaap, niettemin.


  Ik heb het nog niet helemaal uit, dus het verslag over Tien rode jaren van Antoine Verbij komt nog. Ik kom er zowaar in voor, tot op het punt waar ik gevorderd ben (p.160). Als "iemand". Wauw! Zonder ironie: een redelijk goed boek. En over beschouwingen gesproken: als een van de laatsten in het Ketelhuis Theo van Goghs 0605 gezien. Weinigen van degenen die zoveel lawaai maken in het kielzog van de moord op de man vonden het de moeite waard hem te eren door in ieder geval de film te gaan bekijken. Voor hen is Van Gogh geen cineast, maar iemand die zomaar moslims dorst uit te schelden. Ook in Nederland is de moraal hoog (of diep). Na het Paasweekeinde, mensen...


  21 maart - eerste bezoek van het seizoen aan de Amstelveldmarkt. Makkelijke plaats in de zon om de eerste kleine vossen en een bijtje te zien, op de bloemen. Aan de Amstel volop groot en klein hoefblad en vooral speenkruid. Zilvermeeuwen in de grachten. En ja, Anton Dingeman! - de eerste blootgebeende vrouw fietste zowaar langs toen ik het huis uitstapte. Mooi toeval. En in de avondschemering een fladderende dwergvleermuis voor de bomen van mijn huis - het werd tijd!


  De eerste fietstocht van het jaar (!) toch ook gebruikt om Verbij te scoren bij de VU-boekhandel, waar ook de nieuwe Tjeu van den Berk Het numineuze in stapel bleek te liggen. Misschien hoort u daar ook over. Tenslotte zou ik dat op de radio ook gedaan kunnen hebben. Bij het passeren van het Station Haarlemmermeer verontrustende affiches zien hangen over de toekomst van ons rijdend verleden. Maar in welk opzicht kunnen we nog verbaasd zijn over de Unie van Socialistische Bananenrepubliekjes aan de Amstel? Ik durf niet eens verder te kijken. U wel? Gezegend Pasen!
 • 16 maart 2005


  Nieuws van het overlijdensfront: Lou 'tot een volgend keer' de Jong, en sinds 13 maart: Lyn Collins, bij wie 'de stekker er is uitgetrokken'
  . En vandaag is de tweede verjaardag van het overrijden van Rachel Corrie.


  Ik vraag mij af of de demonstratie ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de invasie in Irak ook voor Nederlanders in Brussel wordt gehouden, om te verbloemen dat de opkomst niet zo groot zal zijn als twee jaar geleden in Amsterdam. People power doet het alleen op de staatsmedia als het door de staat betaald wordt.


  Een verjaarsgeschenk als het ware, ook voor mij, de feestbundel Toenemend feestgedruis van Drs. P. Zijn Gezond volksgevoel uit 1995 vat in het klein samen wat in het groot nu uitkomt: de sluimerende behoefte van het Nederlandsch gespuis aan etnische zuivering. Die ook blijkt uit de vloedgolf aan onnozelheden over "vaderlandse geschiedenis", klaarblijkelijk het thema van de Boekenweek. Polzers puntige gedichten over God (Als God bestaat dan is Hij onvolmaakt) en de tijd zijn kleine filosofische manifesten. Vooral laatstgenoemde: de geschiedenis als het enige concrete. Wonderlijk genoeg een thema van een mijner leermeesters Ed Vermeulen, wiens stemgeluid mij altijd aan de doctorandus heeft herinnerd. Zoals P. zelf schrijft over François HaverSchmidt: geestig is iets geheel anders dan lollig.


  Uit de bundel heb ik vernomen dat hij kleinzoon is van de miljonair-sociaal-democraat Henri van Kol en dus ook van min-of-meer-christenanarchiste en in ieder geval Leger des Heilslid Nellie. P. laat duidelijk blijken dat hij meer ophad en -heeft met zijn opa.


  Rijkelijk laat gezien: eindelijk bleekgeel gekleurde slootkanten met klein hoefblad (zondag), maandag de eerste paardebloem tussen de straatstenen om de hoek. Alles was naar verluidt juist extra vroeg dit jaar, maar de plotseling alsnog uitbrekende winter heeft althans voor mij er veel mogelijk plezier van vergald. Vannacht overvliegende scholeksters in de stad, een duidelijk teken van aangebroken lente.


 • 11 maart 2005


  Ze zullen zich er uit praten door het niet te vermelden - dat Saddam Hoessein niet in een of ander putje zat, maar in een huis, en wel degelijk op de kolonialen heeft geschoten. Het officiële verhaal is volgens de beste propagandamethoden later in scène gezet. De marinier die 'kotst' is natuurlijk een volksverrader, kijk alleen maar naar zijn naam. Uiteraard wordt het bericht achteraf ontkend door het persbureau dat het eerst gebracht heeft.


  Helaas - weer niet uitgenodigd voor het Boekenbal. Maar zittend achter het tweede glas Paasij kregen wij vanzelf de juiste literaire observaties:


  Wat is dat daar voor een gebral?


  'T is Heleen op het Boekenbal.


  *


  Een zeikerd en hij schrijft ook sloom:


  Daar hebben we Thomas Rosenboom.


  *


  Ook heel erg:


  Arnon Grunberg.


  *


  Nu niet langer talmen!


  Daar heb je Connie Palmen!

  *


  Zelfs Carolijn Visser


  Is er.


  De kaarten voor volgend jaar zijn verzekerd - dat lijkt mij duidelijk....
 • 8 maart 2005


  Bush's demand that Syria immediately withdraw its troops from Lebanon is a ricochet demand. If Lebanon cannot have free elections while under foreign military occupation, how, asks the rest of the world, does Iraq have free elections when it is under U.S. military occupation?


  Een citaat van oud-staatssecretaris onder Reagan Paul Craig Roberts. Er was een tijd, nog niet eens zo lang geleden, dat rechts niet halfgaar en geschift en voor iedereen levensgevaarlijk was - gewoon rechts. Je zou er naar terugverlangen.


  De redenering geldt natuurlijk ook voor de verkiezingen in wat men nu Palestina noemt, waarvan de uitkomst de regeringen van de VS en Israël zo goed bevalt. • 7 maart 2005


  Werkend aan een biografie heb ik mij steeds als doel-daarna voorgehouden er een te schrijven over Jac. P. Thijsse. Tien jaar geleden ongeveer hoorde ik "dat daar iemand aan bezig was". Tja, die dingen kunnen lang duren... Thijsse heeft nu zijn biografie, Natuurgenot geheten. U hoort er meer over.


  Een truc die het in de staatsmedia nog steeds doet: "die journalisten benne allemaal links." Waar dit uit blijkt hoef je niet toe te lichten. En zo wordt de ruimte geschapen om rotzooi als De Volkskrant, Trouw (vooral katern Letter & Geest) of de VPRO (laatst op deskundig bezoek in een moskee in Amsterdam Zuid-Oost) nog verder rechts te passeren. Want ze zijn "links". Op dit niveau wordt ook Geert Maks Gedoemd tot kwetsbaarheid tot "politiek correct" en dus politiek oncorrect verklaard. Politiek correct in Nederland dezer dagen is van het niveau van zich noemende conservatieven in de VS, die Rome met kernbommen willen bewerken omdat er nu gedemonstreerd wordt naar aanleiding van de mislukte moordaanslag door het Amerikaanse bezettingsleger op de journaliste Giuliana Sgrena, wier krant gemakshalve in Engelstalige media 'communistisch' wordt genoemd. Duistere tijden.


  Het goede van Maks boekje is dat het probeert "the present as history" te presenteren. En in overeenstemming met de betere tijdgeestproevers - ik denk aan Albert Helman - bevuilt hij zijn pen niet aan de namen van de deskundigen die uit alle hoeken en gaten komen opduiken om hun licht over de islam te laten schijnen. Zeer tegen de zin van de ereneocon van Trouw, de diagnose op het einde van de gegeven link lijkt mij juist.


  Mij bereikt het bericht dat de staatsmoord op Alexander Martinez is uitgesteld tot 7 juni. Uitstel, geen afstel. Lees in dit verband de column van Ivan Eland van deze week.


  Ieder voordeel heb zijn nadeel. Wordt het korhoen geherintroduceerd op de Veluwe, hebben de inktkoelies geen idee meer van het geslacht of het meervoud van het woord voor het lieve beestje. Hier staat alles goed, en veel ruimte voor een goede afloop houdt het verhaal niet.. Realistisch, vrees ik.


  Een fan nomineert mij voor bestgeklede deejay in verband met de Gouden Kabouterverkiezing - lijkt mij niet terecht... Ik heb mijn goede vrind John Turbo ("Mr. DFM") voorgedragen als deejay met het slechtste kapsel. We wachten af.


  En over deejays gesproken: gedenken we Tommy Vance, TV on radio - die eigenlijk helemaal niet zo blijkt te heten - bekend van Caroline, Luxemburg, heel even London, MCI en heel lang de BBC. • 2 maart 2005


  De zanger van Island in the sun en zoveel meer was al met al toch gisteren jarig. Gefeliciteerd dus!


  De onnozelheid van het Nederlandse televisiejournaal getrotseerd op zoek naar nieuws over de nieuwste Maagdenhuisbezetting. Weet nu in ieder geval dat Edwin de Roy van Zuidewijn (of daaromtrent) geen omgangsregeling met zijn hond krijgt. Voor berichtgeving over de bezetting van het zenuwcentrum van de Universiteit van Amsterdam (zo zullen de inktvissen het daar nog steeds vinden) moest ik het Amsterdamse sufferdje AT5 bekijken. Dat gaf uitgebreide beelden van een meppende ME, en het nieuws van meer dan 140 gearresteerde bezetters m/v. De knuppel werd precies zo gehanteerd als in 1969 - de tijden van de schertsbezettingen onder leiding van een CPN-PvdA-arbeiderscoalitie "namens de studenten" zijn voorbij, en dat heeft niets te maken met de opheffing van de CPN. Het ging dan ook zelfs weer om medezeggenschap! De redactie van AT5 wist zeker dat de bezetting van 1969 de enige echte was. Wat de flauwekul van de Landelijke Studentenvakbeweging over babyboomers dan toch weer wat minder flauw maakt. 21 maart landelijke demonstratie. Van harte succes gewenst.


  Twee jaar lang heeft het meisje Begum gestreden om in jilbab op school te mogen verschijnen. De 16-jarige islamitische Engelse heeft dit recht tenslotte via de rechter gewonnen. Ze noemde het een overwinning in de strijd tegen "bigots". Niemand sprak haar tegen. Het Engelse onderwijs levert klaarblijkelijk niet meer de oorspronkelijke betekenis van dit woord aan de 16-jarige leerlinge. Wie de kwezel is in deze zaak lijkt mij nogal duidelijk. Jilbab - proef het woord...


 • 1 maart 2005


 • Nog even iets over Mr. DFM: na op het matje geroepen te zijn in verband met Geno Washington heb ik een heel verhaal over de neotonie van de olm of karsthagedis afgestoken op de radio. Hier is een plaatje van zo'n beest!


  De verslaggever van deze site, altijd goed voor een kruiperige nepvraag aan George W., is in opspraak gekomen wegens zijn activiteiten als pooier van prostitués ten dienste van de krijgsmacht - hij was zelf ook te koop. Er wordt gefluisterd dat in het Witte Huis zelf een afnemer van zijn diensten verblijft. Dit regime speelt echt de ondergang van het Romeinse Rijk na. Ze hebben wel kernwapens - een belangrijk verschil.


  Blijft de vraag: wie is die klant? Iemand die niet zelf in het leger gediend heeft, dat staat vast.


  (De site is schielijk doorverkocht nadat bekend werd wie er achter zat - wat zal er van deze Jeff Gannon, die eigenlijk Joe Guckert heet, worden nu?)

 • 28 februari 2005


 • Weekeinde doorgebracht in best wel dierbaar Nijmegen... De culturele hegemonie van rechts is ook hier duidelijk: in plaats van O42, waar we graag kwamen, is jaren geleden inmiddels alweer een ballentent gekomen, "subsidie gestopt" - een uitdrukking die ideologisch moet verbloemen dat de overheid voor bepaalde vormen van cultuur geen geld overheeft. Toch, op de straten: zichtbaar protest tegen de grachtengordeltractor (Chelsea tractor zeggen de Britten), het deportatiebeleid van de Raad voor Normen en Waarden en beeld van de jumelage met Falloedja.


  Wij besteden met alle plezier tijd en geld - meer dan goed voor ons is - in de Hemel, waar in tegenstelling tot de geruchten wel bier is. Helaas is de mogelijkheid om er te eten ingeperkt, en natuurlijk is 'de loop' er intussen aardig in aan het komen. Voor ons was het een serendipische ontdekking, september 2000.


  Het was te koud om lang aan de Waal te toeven. In de desbetreffende boekwinkels kunnen constateren dat mijn twee meesterwerken nu elk €2,50 doen - wie nog Mijn zelfmoord zoekt: de kelder van v/h De Oude Mol! Buiten deze stad weet ik ze niet meer in de winkel te vinden.


  Een speciale sensatie: de lokgeuren in de expositie "Vlinders in je buik". Eerlijk gezegd vond ik alleen die van de bever niet aantrekkelijk, het maakt niet uit dat ik weet dat er sinds Romeinse tijden mensenparfums van gemaakt zijn (castoreum). Lady G. vond bijna alles vies ruiken - alleen niet de lokstoffen van hommels en de vlinders. Seksespecifiek? Is zij hommelseksueel? De steekproef is wat klein.


  Wat hoeren met vlinders in de buik te maken hebben weet ik niet. Ik vraag mij af of men het zelf wel weet. En de website bevat zo te zien minder spelfouten dan de begeleidende kaartjes bij de expositie. Ga er toch maar naar binnen als u in de buurt bent.


  En wie weet is de northern soul en de rest van wat er in de krochten van de Waaghals te scoren viel toch weer sneller in een radioachtige context te horen dan we dachten. U wordt op de hoogte gehouden!
 • 23 februari 2005


 • De kleine ooit zo talrijke slachtoffers van de agribusiness in de Nederlandse steden (maar ook op het platteland) zijn onzichtbaar geworden: Passer domesticus ofwel de huismus.


  Naar verluidt vooral zo sterk en opvallend verdwenen doordat er geen zomertarwe meer verbouwd wordt, maar er worden ook andere redenen genoemd - het kan er op neerkomen dat het gewoon niet bekend is. Wat het pas echt griezelig maakt. Wat is er van de uitslag van dit onderzoek geworden?


  Een radicale ingreep in de landbouw - en een die niet alleen voor mussen gevolgen heeft.


  Ondanks het geweld dat er aan te pas kwam moest ik wel grijnzen over dit nieuws uit Haïti...

  Geen opmerkingen: