20 oktober, 2005

Een nieuwe dominotheorie

Juan Cole, arabist en Midden-Oosten-deskundige - een soort mensen die men in Londen. Washington en Den Haag moedwillig niet in huis heeft - voorspelt een scenario voor de naaste toekomst. In Irak bestrijden soennitische milities sji'ieten. Dezen krijgen steun vanuit Iran. Soennitische strijders belagen vooral de oliewinning in Irak, en soennitische minderheden in Iran kunnen dit in dat land ook doen.
(Ik veronderstel dat hiermee niet de Arabische minderheid van de Iraanse zuidkust bedoeld wordt. Saddam Hoessein hoopte wellicht dat zijn troepen door hen met open armen ontvangen zouden worden, in 1980 en later. Dit was niet het geval. De sji'ietische loyaliteit ging mogelijk Arabisch nationalisme ver te boven. - AdR)

Koerden belagen de soennitische Turkmenen in Irak. (Dit gebeurt al, de Amerikaanse kolonialen noemen deze Koerdische milities nu "eenheden van het Iraakse leger" - AdR). Turkije kan dit niet over zijn kant laten gaan.

Als er een Iraanse interventie plaatsvindt in de Iraakse burgeroorlog kunnen de soennitische buurlanden - Jordanië, Saoedi-Arabië - dit niet over hun kant laten gaan. (Geen van beide lijken mij militair in staat tot regulier "ingrijpen" - AdR).
In dat geval zal de sji'ietische minderheid in Saoedi-Arabië - die in het olierijke Golfgebied woont - in opstand komen.
En het hoeft allemaal niet grootschalig. Als er maar pijpleidingen opgeblazen kunnen worden, zodanig dat de aanvoer uit deze streken stilvalt. De pijpleidingen zijn onverdedigbaar. (Hier valt niets tegen in te brengen - AdR).

George W. Bush heeft gehandeld als een dolle stier in de porseleinkast van het wereldkapitalisme, met zijn invasie.
Een grote economische crisis staat voor de deur. Men zal terugverlangen naar de huidige olieprijzen, binnenkort.
Weer geen socialistisch morgenroodscenario - wel redelijk realistisch dunkt mij, en in ieder geval wordt weer geïllustreerd dat de heersende klasse door haar ideologische oogkleppen haar belang op langere termijn niet kan zien. Maar dat weten we al - als de mensheid bezwijkt dor het broeikasefect valt er niet veel mer te heersen, tenslotte.

De nuffige commentaartjes tussen haakjes met initialen moeten even laten blijken dat ik een leerling van Leo Biegel ben - die geen arabist, maar wel Midden-Oostendeskundige was.

Geen opmerkingen: