20 oktober, 2005

Nemesis


De Nederlandse pluimveesector houdt al bij voorbaat zijn handje op voordat de vogelgriep deze streken heeft bereikt. Het is herfst, de trekvogels trekken, de griep heeft inmiddels Rusland en de Balkan bereikt, dus het is binnenkort raak. Collectief zal de bioindustrie overeind gehouden moeten worden.
Zet dit af tegen de keuterboertjes in de Roemeense Donaudelta, waar blijkbaar een enkele kip of gans het verschil tussen voortbestaan of totale armoede blijkt te zijn. De boertjes uit de Donaudelta kunnen vertrekken, de pluimveeindustrie krijgt haar staatssteun van de subsidieliberalen. Zo heeft het kapitalisme sinds zijn opkomst gewerkt.
En intussen blijven de opmerkingen gelden uit de tijd waarin de bioindustrie tot de stedeling door kon dringen - maar deze is intussen allang weer weggestopt onder de onzinvlag van de scharrelkip: "Verhip, is dit een kip?" en "Leed eten".
De foto is uit Canada, maar kan overal gemaakt zijn.

Geen opmerkingen: