07 oktober, 2005

Wat is een naam en wat is tijdelijk?

Men zegt dat de belangrijkste bezigheid van de fusiekerk in Nederland het verhuren van kerktorens is als zendmast voor mobiele telefonie. Het zou verklaren waarom men het welluidende acroniem PKN heeft gekozen voor het fusieproduct.
Google "pkn gsm" en u begrijpt het - als u het zo niet begrijpt....
Ook verder laat de PKN zich vooral als vastgoedbeheerder kennen.
Dat een PKN-predikant steeds beschikbaar moet zijn voor haar gemeente wordt "niet meer van deze tijd" genoemd. Het kan zijn. Domi wil ook wel eens rust, daar valt niet op af te dingen.
Maar het gebruik van de uitdrukking "niet meer van deze tijd" in verband met de Kerk is gevaarlijk. Dat de PKN van deze tijd is en dus niet meer van deze tijd stond vantevoren vast. Verkondigen dat de Kerk met zijn tijd moet meegaan miskent mijns inziens het uitgangspunt dat de Kerk geacht wordt boven- en dus buitentijdelijk te zijn. Enfin, hier zit het hem dus met de PKN (en in feite met alle kerkgenootschappen van - sit venia verbis - deze tijd).

Geen opmerkingen: