04 oktober, 2005

Vanaf deze halte...


Het is in Amsterdam gebruik om nieuwe tramlijnen als het even kan historisch verantwoorde tramlijnnummers toe te kennen. Toen de ringlijn ('circletram') werd ingesteld was het oorspronkelijk de bedoeling deze het lijnnummer 8 te geven. Waterlooplein, Weesperplein, Van Woustraat - historisch verantwoord dus. Een onverwacht geloei stak op. Dat was de tramlijn waarin de Joden werden opgehaald om afgevoerd te worden naar de vernietigingskampen, dat kon toch echt niet. Zo krijgt men de indruk dat Amsterdam wel nooit meer een tramlijn 8 zal hebben.
Het werd dus lijn 20, ook historisch verantwoord, en ach, het heeft niet zo lang geduurd. En verder was het verhaal over lijn 8 een treurig klok-en-klepel-geval. Lijn 8 reed door St. Anthoniesbreestraat, Jodenbreestraat, Weesperstraat, Sarphatistraat naar de Rivierenbuurt - naar het Daniël Willinkplein, waar het gebouw staat dat nog steeds 'de wolkenkrabber' wordt genoemd in Amsterdam. Toen de Duitsers het aan Joden verboden om van de tram gebruik te maken kon lijn 8 wel opgedoekt worden bij gebrek aan passagiers. Een schande, maar wel iets geheel anders dan er in de jaren negentig van gemaakt werd. Het zou juist goed zijn geweest weer een lijn 8 te hebben rijden in Amsterdam.
Zeker, er werden trams gebruikt om mensen van de Hollandse Schouwburg naar een station te vervoeren, op weg naar de geïndustrialiseerde vernietiging. Maar lijn 8 was onschuldig.
Misschien moet het de mensen die nu stations of stationshallen opsieren met affiches waarop staat "Vroeger vertrok hier de trein naar Auschwitz" en "Tussen 40-45 moesten de Joden oprotten...wie nu?" even duidelijk gemaakt worden dat Nederland niet door "de nazi's" bezet is geweest. Zo zegt men dat graag, tegenwoordig. Nederland was bezet door Duitsland. Dit Duitsland legde de bureaucratisch georganiseerde genocide op. (Die krijgt tegenwoordig onder Engelstalige invloed ook een onschuldig bureaucratisch naampje dat ik beslist niet wil gebruiken).
Het is maar een van de schofterigheden waar het reclamebureau van "NS" (ha! die afkorting! dat betekent ook iets anders over de oostgrens!) zijn vaste klanten op trakteert. Pseudo-historische redenerinkjes met een 'link' (zo zullen ze het noemen) naar het heden... In overleg met het Opperrabbinaat. Maak u geen illusies, rabbijnen - of bedoelt u uw twijfels uit te drukken in de vraag? Deze oefening in smakeloze discussievervuiling had geheel achterwege moeten blijven. "NS" heeft het al druk genoeg met die bladeren op de rails.

Geen opmerkingen: