30 september, 2005

Vrije Gemeente


Zelden zo'n goede politieke analyse gezien als vandaag in Trouw, onder de zeer ongelukkige kop Balkenende steekt oppositie in zijn zak. Men zou geneigd zijn het als de zoveelste neo-paleoconservatieve lofzang op deze moderniserende griffemeerde corpsbal terzijde te laten. De ondertekening intrigeerde: Alain Sadon van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Het bleek een voortreffelijk requisitoir tegen de voortwoekerende introductie van 'marktwerking' in wat gemeenschappelijke voorzieningen zijn - en de oppositiepartijen die afgelopen zaterdag een rituele tegendemonstratie hadden opgezet hebben onder het kruimelige motto 'als de minima er maar niet op achteruitgaan' de balkenagenda geadopteerd.
Op devrije.nl is de depolitiserende uitverkoop van 'the commons' ter sprake onder het motto Balkenzwendel, het nieuwste boek van J.K. Galbraith indachtig. Een goed samenhangend requisitoir zoals dit van Sadon is echter effectiever - en nog wel in een 'corporate medium'...
Moet de echte oppositie nu echt uit kringen van bijna onopgemerkte randkerkelijke (of kerkelijke) genotschappen komen?
Gezien vanuit het christen-anarchistische denkraam dient het antwoord natuurlijk te zijn: ja! juist uit die kringen!
Ik moet nog uitzoeken hoe het zit met die Vrije Gemeente. Iedereen weet - nou ja, ook dit slijt weg - dat Paradiso, dat nog wel trekken van een kerkgebouw vertoont, ooit een gebouw van deze gemeente is geweest. Hun site verwijst naar de Johannes Vermeerstraat in wat ooit Nieuw-Zuid was. Ik weet niet of De Tempel het blad dat de bouw van een tempel in die buurt begeleidde er iets mee te maken heeft.
Van Rees, B�hler en Ortt schreven in dit blad, dus het raakpunt met het christen-anarchisme is duidelijk. Helaas vielen die bladen onder mijn handen uiteen terwijl ik het probeerde te bestuderen, dus eigenlijk durfde ik ze niet goed te bestuderen. En misschien is de Vrije Gemeente ook weer iets anders - het heeft dus ook niet te maken met de vrijzinnigen van de NPB. Rijke geestelijke flora & fauna in de marge...
Wordt vervolgd, ongetwijfeld.

Geen opmerkingen: