29 september, 2005

UWV mevrouw - u weet wel waarvoor


In oktober 2003 stond ik op straat, het zat er aan te komen, en de meeste spijt had ik dat ik niet zelf de eer aan mij had gehouden. Als werkloze kom je bij een Centrum voor Werk en Inkomen terecht. Het blijkt al snel dat het werk en het inkomen gelden voor degenen aan de andere kant van de balie. Voor jou - dat moet je maar afwachten.
Een Centrum blijkt het ook niet te zijn. De stad is als het ware grootschalig beschimmeld met kantoren waar je naar toe moet of formulieren naar toe moet sturen, en als het even mee- of tegenzit moet je ook dingen naar een of ander kantoor in Groningen sturen. De beursgenoteerde onderneming TPG Post wordt er weer eens rijk mee, evenals hun commissaris drs. Wim 'Dat maak ik niet mee' Kok. Ze hebben geen contract met de concurrentie. Die er blijkens de STER-reclame wel is en die loert op een kans uw brieven onvakkundig te bezorgen.

In de Derdeweggersheilstaat wordt uitgebreid bekeken door de werk-en-inkomenbrigade of jij eigenlijk wel recht hebt op werk of inkomen. In het onderhavige geval moest ik een ontslagbrief overleggen. Ik had het ding eigenlijk nog niet eens opengemaakt, uit tegenzin. Toen ik er mee aankwam bleek het een scheldpartij te bevatten met lasterlijke strekking.
En in de heilstaat heeft 'de werkgever' altijd gelijk. "Hier krijg je geen uitkering mee, dat kan ik je zo al vertellen". Men wordt automatisch "je" aan gene zijde van de balie. "Ik heb jarenlang premies betaald, hoezo niet?" "Ja, je kunt je wel verzekeren, maar als je dan je huis in de fik steekt krijg je ook niks." Wonderljke analogie. De brandverzekering sluit ik zelf vrijwillig af, en ik kan het altijd proberen om daarna frauduleus te vangen. Deze verzekering sluit ik onvrijwillig af - de premies worden bij voorbaat op mijn loon ingehouden - en het uitbetalen van mijn verzekeringsgeld wordt overgelaten aan degenen die de premie tegen mijn wil inhouden van mijn loon. Dubbele struikroverij. Maar goed, je bezorgt zo'n type aan de andere kant van de balie werk en inkomen. Belangrijk in de Derdewegheilstaat.

Citaten uit een brief die ik hier voor mij heb:
"Geachte (...),
In onze brief van (...) met briefnummer (...) hebben wij u verzocht ons te laten weten waarom u niet aan uw sollicitatieverplichting hebt voldaan. Op (...) hebben wij uw antwoord ontvangen.
Wat is er aan de hand?
Hieruit blijkt dat u de bovengenoemde verplichting niet bent nagekomen, omdat u het niet zinvol vond om vlak voor uw vakantie te solliciteren. Hoewel wij dit geen goed argument vinden zullen wij deze keer geen korting op uw werkloosheidsuitkering toe te passen [sic]. Wij maken u er op attent dat indien u niet aan uw sollicitatie verplichtingen [sic] voldoet, wij een maatregel op uw werkloosheidsuitkering kunnen toe passen [sic] van 20% gedurende een periode van 16 weken."

De ondertekenaar verdient het, niet anoniem te blijven, deze noemt zich
Dhr AMJ Hodzelmans
Directeur sector WW O&O

Iemand die niet in staat is een brief op te stellen zonder grammaticale fouten of elementaire fouten tegen de spelling, vierderijkstaal slaakt ("maatregel") maar toch wel nog klantvriendelijk doet. Grootmoedig. En, dhr directeur heeft natuurlijk werk en inkomen. Raad eens wie dit betaalt?

Geen opmerkingen: