14 september, 2005

Bergkip dreigt uit te sterven


Deze kikvorsen heten bergkippen, mountain chickens. Ze komen voor op Montserrat en Dominica, Men vindt ze een lekkernij en ze worden steeds zeldzamer. Ze worden evenwel vooral bedreigd door een schimmelinfectie.
Het betreft Batrachochytrium dendrobatidis, een chytrideschimmel die naar de naam lijkt te zeggen in de eerste plaats kikkers treft. De schimmel slaat in alle werelddelen tegelijk toe en bedreigt alle amfibieën. Dit zou de eerste ziekte van wilde dieren zijn die over de gehele wereld toeslaat op een gehele klasse gewervelde dieren en die massasterfte, achteruitgang in aantallen en uitsterven van soorten tot gevolg heeft.

We waren gewaarschuwd.

Geen opmerkingen: