03 september, 2005

Een verslaggeefster van Trouw ontpopt zich als syrologe
Mijn goede vriend Henri Federico maakte zich terecht boos over een raar, als scoop bedoeld stuk in Trouw over mensensmokkel uit Syrië, namens het bewind. Het was zelfs geen exclusieve reportage. Tubantia was er ook bij. Hierbij het niet geplaatste ingezonden stuk als reactie.

Geachte redactie,

Een jaar of vijf, zes geleden heeft het Syrische bewind een aantal door Turken bewoonde dorpen ontruimd en kapotgebulldozerd. De inwonenden zijn naar de grote steden gedeporteerd, in Syrië. Zij zijn dus niet als niet Arabieren afgeschoven naar het buurland, terwijl dat altijd nog gemakkelijker zou zijn geweest dan mensen op onzeewaardige boten laten "smokkelen" naar Italië, een praktijk die gesuggereerd wordt door het stuk Syrië smokkelt mensen van 12 april. Het Syrische bewind draait inderdaad zijn hand niet om voor een "etnische zuivering" die buiten de westerse pers blijft, kortom, maar het zal wel mooi uitkijken te streven naar een homogeen Arabisch land. Daarvoor steunt het bewind zelf te zeer op een mozaiek van etnisch religieuze minderheden. De Koerdische en "Assyrische" woordvoerders die Trouw aan het woord laat hebben hun eigen redenen het zo voor te stellen, alsof de vluchtelingen uit Irak eigenlijk gesmokkeld zijn door het Syrische bewind. Misschien heeft dit een oogje dichtgeknepen bij hun doortocht. Maar zelfs als de desbetreffende bootvluchtelingen uit Syriï¿1⁄2 komen (er zijn even goede redenen dit land te ontvluchten als het buurland Irak), dan is het bijbehorende verhaal ongeloofwaardig.

Al was het maar omdat de "Suryoye" of "Assyriërs" niet "de" christelijke minderheid van Syrië vormen. Er zijn Grieks-orthodoxen (die eigenlijk Arabisch-orthodoxen zouden kunnen heten), Armeniï¿1⁄2rs, geï¿1⁄2nieerden - en Syrisch-orthodoxen en leden van de Kerk van het Oosten. De liturgische taal, en soms ook de gewone spreektaal, van de laatstgenoemde twee groepen is het Aramees, de taal die Jezus sprak - en zij zullen wel bedoeld zijn met de geannexeerde aanduiding "Assyriërs". Een voorstelling van zaken als van deze Koerdische en "Assyrische" woordvoerders is een steek in de rug voor mensen die op de vlucht zijn voor of achterblijven onder de repressieve regimes van Irak of Syrië.Mijn goede vriend Henri Federico maakte zich terecht boos over een raar, als scoop bedoeld stuk in Trouw over mensensmokkel uit Syrië, namens het bewind. Het was zelfs geen exclusieve reportage. Tubantia was er ook bij. Hierbij het niet geplaatste ingezonden stuk als reactie.

Geachte redactie,

Een jaar of vijf, zes geleden heeft het Syrische bewind een aantal door Turken bewoonde dorpen ontruimd en kapotgebulldozerd. De inwonenden zijn naar de grote steden gedeporteerd, in Syrië. Zij zijn dus niet als niet Arabieren afgeschoven naar het buurland, terwijl dat altijd nog gemakkelijker zou zijn geweest dan mensen op onzeewaardige boten laten "smokkelen" naar Italië, een praktijk die gesuggereerd wordt door het stuk Syrië smokkelt mensen van 12 april. Het Syrische bewind draait inderdaad zijn hand niet om voor een "etnische zuivering" die buiten de westerse pers blijft, kortom, maar het zal wel mooi uitkijken te streven naar een homogeen Arabisch land. Daarvoor steunt het bewind zelf te zeer op een mozaiek van etnisch religieuze minderheden. De Koerdische en "Assyrische" woordvoerders die Trouw aan het woord laat hebben hun eigen redenen het zo voor te stellen, alsof de vluchtelingen uit Irak eigenlijk gesmokkeld zijn door het Syrische bewind. Misschien heeft dit een oogje dichtgeknepen bij hun doortocht. Maar zelfs als de desbetreffende bootvluchtelingen uit Syriï¿1⁄2 komen (er zijn even goede redenen dit land te ontvluchten als het buurland Irak), dan is het bijbehorende verhaal ongeloofwaardig.

Al was het maar omdat de "Suryoye" of "Assyriërs" niet "de" christelijke minderheid van Syrië vormen. Er zijn Grieks-orthodoxen (die eigenlijk Arabisch-orthodoxen zouden kunnen heten), Armeniërs, geünieerden - en Syrisch-orthodoxen en leden van de Kerk van het Oosten. De liturgische taal, en soms ook de gewone spreektaal, van de laatstgenoemde twee groepen is het Aramees, de taal die Jezus sprak - en zij zullen wel bedoeld zijn met de geannexeerde aanduiding "Assyriërs". Een voorstelling van zaken als van deze Koerdische en "Assyrische" woordvoerders is een steek in de rug voor mensen die op de vlucht zijn voor of achterblijven onder de repressieve regimes van Irak of Syrië.

(Mijn klacht over het niet-plaatsen van deze toch bepaald aanvullende informatie liep uit op een vriendleijke mailwisseling met Neurink zelf, maar daar is het dan wel bij gebleven).

Geen opmerkingen: