20 september, 2005

Roependen in de woestijn


De correspondente van de BBC in Damascus was vluchtelingen uit Irak op het spoor... Mandee�rs, in de wandeling volgelingen van Johannes de Doper genoemd. Een geloof dat met een volk samenvalt, zoals zo vaak in het voormalige Oostromeinse/Ottomaanse Rijk. De Mandee�rs hebben hun eigen heilige geschriften. De doop vindt plaats in stromend water - zoals Johannes de Doper Jezus gedoopt zou hebben in de Jordaan. Zij spreken een variant van het Aramees (Syrisch), de taal waarvan men altijd zegt dat Jezus Zelf die gesproken heeft. De meeste mensen van het volk van dit geloof woont in Irak. Of moet nu langzamerhand gezegd worden: 'woonde'? De Mandee�rs hadden het al niet gemakkelijk onder Saddam Hoessein, maar officieel was hun status als minderheid erkend en werden zij getolereerd. Het Koerdisch-sji�tische regime dat de koloniale bezetters aan het inrichten zijn neemt alvast een voorschot op de onderdrukking, verdrijving of fysieke vernietiging van de anderen. En dan worden niet de soennieten bedoeld, maar bijvoorbeeld de Mandee�rs.
Voor het voortbestaan van volk en geloof is de regel van stricte endogamie ingesteld. In een gedwongen diaspora is dit moeilijk.
De ge�nterviewden in Damascus vertelden een verhaal van vervolging - niet-officieel natuurlijk, mishandeling of marteling en moord. Wie het over vrijheid heeft bedoelt altijd de vrijheid van de minderheid, eventueel de kleinst mogelijke minderheid - de enkeling, de persoon. In Irak heerste geen vrijheid, maar er is nu nog minder vrijheid dan voor de bezetting - en men kan maar beter niet denken hoe het gaat als deze be�indigd wordt, wat eerder vroeg dan laat zal gebeuren. (En moet gebeuren, uiteraard).

1 opmerking:

AP zei

Bescherm de Mandaeers! Ook in ons land wonen zij! Ik kwam eens een Mandese vrouw tegen die opgesloten was in het grenshospitium! Nederland wilde haar asielverzoek niet behandelen! Zij moest naar Zweden uitwijken...