21 september, 2005

Struiken bevorderen opwarming


Foto's van struiken op berghellingen in Alaska van vijftig jaar geleden zijn vergeleken met de situatie nu. De struiken zijn groter en hebben meer blad. Dit betekent dat zij meer zonlicht opnemen (fotosynthese) en warmte absorberen die vroeger door het sneeuwdek werd teruggekaatst. En zo wordt de opwarming versterkt, die ook al de groei van de struiken bevordert. Positieve terugkoppeling.
Hetzelfde mechanisme zou een rol spelen bij de snellere compostering van plantendelen in de gematigde zone. De versnelde compostering (en de versnelling zou al merkbaar zijn vergeleken met tien jaar geleden) betekent: meer afgifte van methaangas en dus meer opwarming.
In het groot is dit alles gaande in Siberi�. Het broeikaseffect is niet alleen te merken bij gletsjers of poolijs ver weg, maar ook in eigen tuin. Nieuws dat geen nieuws is.
De verbeten grijns van Condoleezza Rice die Iran voor de laatste keer waarschuwt, dat is nieuws. (Steve, vind je haar echt nog mooi? Ik niet meer).

Geen opmerkingen: