29 november, 2007

Waar is het point de (non) retour?


In dit filmpje zit een scène die mij er als enige van bijgebleven is, zozeer dat ik de hoes van het plaatje van de gezusters Humpe (dat ik heb) met speelkaarten en al, niet eens meer begreep.
Een fantasie van wraak of van sado-masochisme. een beeje opwindend. Daar moet het dan maar bij blijven. Een machteloos persoon het gevoel bezorgen dat hij of zij spoedig zal verdrinken is een marteling, tout court. Het is veelbetekenend dat de illustratie van het Wikipedia-artikel - waar men zich onledig houdt met sofistische discussies a la estadounidense - uit voormalig volksparadijs Kampuchea komt.

In de verfilming van de muiterij op de Bounty komt een kielhaalpartij in beeld. De schepeling die zich wilde beschermen tegen schaafwonden en op deze wijze voorbeeldig gestraft werd, overleefde het niet. De marteling is een van de bouwstenen voor de opstand. Of de watermarteling die de Verenigde Staten nu goedgekeurd hebben als niet-marteling dit ook zal blijken - het ziet er al met al nog niet naar uit.

Op MSNBC in het speciale commentaar van Keith Olbermann wordt waterboarding (nepverdrinking zou het Nederlandse woord zijn) als al dan niet-martelen als de zoveelste uiting van de verwording van het Bush-Cheneyregime gepresenteerd. De ambtenaar van Justitie die het zelf heeft ondergaan om vast te stellen of het marteling is (en dat was het) wordt als ware patriot gepresenteerd - en dat zal dan ook wel de reden zijn dat hij inmiddels ontslagen is.

Een getuigenis met betrekking tot Vietnam - aan de zijde van our son-of-a-bitch natuurlijk.

Bureaucratische verhandelingen over wat marteling is, wat detentie, wat weigering aan de grens inhoudt - is het een sluipende fascistische coup? En wanneer is het te laat? Naomi Wolf weet het niet - een saillant citaat:
Jews in America have hardwired into their DNA a sense of the distinction between those who got out before the borders closed and those who waited a moment too long.

Niet alleen daar natuurlijk, en het zit uiteraard niet in het DNA - wonderlijk, deze wijze van uitdrukking, maar het is duidelijk genoeg wat bedoeld wordt, en schokkend.

Geen opmerkingen: