21 november, 2007

Een ware schatkamer


Mooi, maar ook een beetje ontmoedigend, om te zien hoeveel Nederlandse literatuur van de afgelopen eeuw - en daarvoor - er op het net wordt gezet. Waarbij ook allerlei binnen het ruime interesseveld van deze site, zal ik maar zeggen.

Uit de schatkamers van DBNL:

Nico van Suchtelen, Quia absurdum, sleutelroman over de kolonies van de vorige eeuwwisseling.

Onovertroffen, en blijkbaar moest een liberaal met saintsimonistische inslag dit doen, omdat socialisten dit niet sine ira et studio hadden kunnen samenstellen:

H.P.G. Quack, De socialisten. De laatste herdruk is dertig jaar oud, wellicht was het ook echt de laatste.
Overigens zijn beide titels gemakkelijk antiquarisch te vinden in allerlei drukken.

Anarchist met blijvend-religieuze inslag Bart de Ligt geldt als de grondlegger van de polemologie, een vak dat de preventieve contrarevolutie niet heeft overleefd in Nederland. De Ligt heeft het niet als academische specialisatie meegemaakt. In Nederland is de basistekst voor deze kortstondige discipline B.V.A. Röling, Polemologie, waarmee het vak definitief is bijgezet.

Voor het Jaarboek Anarchisme en wie weet waarvoor nog heb ik Albert Helman ooit gevraagd of ik hem kon interviewen of anders schriftelijk vragen mocht stellen. Zijn uitgever zei dat hij dat vast wel graag wilde doen. Toen ik de poging waagde, vernam ik dat hij een oogoperatie had ondergaan, en ik hoorde niets meer. En toen overleed hij in zijn slaap en kon ik alleen nog nabeschouwen. Gemiste kans.

Het verhaal van zijn wederwaardigheden als correspondent in Spanje ten tijde van de Burgeroorlog, inclusief zijn uitstapje als cenetista, De sfinx van Spanje staat op het net. Met een ontmoedigende hoeveelheid andere boeken van Nederlands meest anarchistische schrijver en net zo gemakkelijk oud-minister, inclusief zijn moeilijk te vinden vroegste werk - dus dat is een daad van cultureel belang, zeker, ik noem het ontmoedigend omdat de kans dat het ooit nog in druk verschijnt hierdoor alleen maar kleiner lijkt geworden. Zoekt u zelf even zijn andere titels?!

Arthur Lehning, Neerlands meest herdrukte anarchist, is vertegenwoordigd met het antiquarisch gemakkelijk te vinden Marsman, de vriend van mijn jeugd.

Van Anton Pannekoek is opmerkelijk genoeg Lenin als filosoof aanwezig. Het meeste van zijn werk is in andere talen op het net te vinden, en zoals ik eerder signaleerde, Anthropogenese in het Nederlands.

In gesprek met de anderen, en bij wijze van toetje:

Het nationaal-socialisme als rancuneleer, Menno ter Braaks opmerkelijke diagnose. Van Oorschot moet daar nog veel exemplaren (eventueel in het Verzamelde Werk) van op de plank hebben.

En de te vroeg overleden eerste helft van het duo Heimans en Thijsse, van wie men zegt dat hem in de herinnering en geschiedschrijving (voorzover deze er is) tekort wordt gedaan. Zijn jeugdwerk en jeugdroman Willem Roda, op het net.

Geen opmerkingen: