07 november, 2007

De grote oktoberinflatie


Op de negentigste verjaardag van de Glorieuze Oktoberrevolutie opent de Prawda online met de onrust in Georgië. Vanuit journalistiek oogpunt volstrekt begrijpelijk. De site heeft evenwel zelfs geen enkele verwijzing naar de verjaardag.

Paradoxaal - dat doet dan weer aan oude tijden denken.

De Izvestia maakt alleen een indirecte toespeling: de inflatiecijfers over oktober zijn binnen, en die vallen niet mee. De Grote Oktoberinflatie. Ook de Komsomolskaya Pravda - de naam! - heeft niets.
De communistische partij is een droevige club - Spoetnik en Joeri Gagarin moeten de negentigste verjaardag van de Glorieuze Oktoberrevolutie onderstrepen.

En de onachterhaalb're tijd maakt dat ik geen gevoel van opluchting of sliepuit (meer) heb. Het anarchisme heeft de toekomst, natuurlijk - maar de toekomst is tot nader order uitgesteld.

Het heden:
Hoe kort geleden is het dat ik cyrillische letters niet eens doorkreeg op mijn scherm? Dit is een dag om mij hierover te verwonderen - ik kan de Russische koppen snellen (nee, echt een artikel lezen heeft geen zin). Grieks, Hebreeuws en Arabisch en ook bijvoorbeeld Thai of Syrisch komen door, bedenk ik nu, zonder dat ik mij erover verbaas. De Internationale heerst op de een of andere manier toch een beetje.
Toch een moment van bezinning (denk hier zelf een smiley alstublieft).

Geen opmerkingen: