13 november, 2007

Een crisis die niet onverwacht zal zijn


Aansluitend bij en voorafgaand aan het nieuws over de gestegen voedselprijzen in China: de prijs van tarwe is in een jaar verdubbeld, die van maïs met de helft gestegen en die van rijst met twintig procent (voor de meeste mensen in China het volksvoedsel bij uitstek, dus naar verhouding valt het daar nog mee,)
Getallen die geen verbazing wekken als men de dagelijkse levensmiddelenboodschappen in overweging neemt.
€2,60 voor een brood klinkt acceptabel. vooral als de euro langzamerhand gevoelsmatig gelijk is aan de gulden. Wat in het echt naturlijk niet zo is, en wat de meeste mensen nog steeds kunnen bedenken. Bijna zes gulden voor een brood?

Voor mijn allerlaatste tentamen had ik gelezen over het belang van voedselprijzen voor politieke stabiliteit - in het algemeen de prijs van het gangbare graan, wat in Nederland en het grootste deel van Europa tarwe is. Een graansoort die overigens nauwelijks meer in Nederland zelf wordt verbouwd. Toch ligt een broodoproer niet in het verschiet, in landen waar het dagelijkse voedsel een belangrijker deel van de persoonlijke begroting inhoudt is de kans hierop groter. Burma is een recent voorbeeld, wat er verder ook een rol word toegedicht bij de opstand.
Dit is ook de reden waarom China een wankele reus is, zeker zo wankel zoniet meer dan de Verenigde Staten waarmee het inmiddels door zijn enorme dollarreserves zo sterk verbonden is. Het Chinese regime drijft tegelijkertijd mensen van bouwland naar de steden om als proletariaat te dienen, en laat de voedselprijzen exploderen. Een beter recept voor opstand is tot nu toe niet gevonden.

Er zijn meer oorzaken van deze prijsstijgingen dan alleen de bio-energie die plotseling om graan vraagt, de reden die de mainstream media en de supermakten meestal alleen noemen - alsof het om iets goeds gaat, tegen het broeikaseffect. Het complexe geheel van oorzaken kondigt een crisis aan waarvan geen verstandig mens kan zeggen dat zij uit de lucht komt vallen. Maar misschien zijn er ook weer niet zo veel verstandige mensen, dezer dagen.

Geen opmerkingen: