24 november, 2007

Postuum gelijk voor de CPN


Nog maar eens -
A.Q. Khan werkte in de jaren zeventig onder professor Kistemaker, bij Fundamenteel Onderzoek der Materie en bij Urenco. Op zeker ogenblik blijkt India de bom te hebben en verdwijnt Khan uit Nederland. Wikipedia heeft een uitgebreid, geïnformeerd en betrouwbaar overkomend verhaal hierover.

In Nederland werd wel degelijk de know-how ontwikkeld om de bom te maken, waarschijnlijk op Europese schaal, in ieder geval samen met West-Duitsland waarmee aan het ultracentrifugeproject gewerkt. Als op Hirosjimadag de BBC een documentaire over de bom uitzendt en namen over het scherm laat rollen van landen die naar de bom gestreefd hebben, en de namen van West-Duitsland en Nederland duiken op - dan kun je combineren en deduceren nietwaar? Vooral als Lubbers zelf zegt dat hij Khan had willen laten vervolgen, maar dat de CIA er een stokje voor stak.

Nederland heeft Pakistan - ongewild, maar toch - aan de kennis voor de bom geholpen, met medeweten en vooral hulp van de Verenigde Staten.
Over het gebouw van FOM liepen en lopen een aantal broodje-aapverhalen. In de sloten om het gebouw zouden kikkers met allerlei misvormingen aangetroffen zijn - tot een jaar of tien, vijftien geleden bevond het gebouw zich in een landelijke omgeving - en kikkers zullen er nog steeds rondzwemmen. Maar waarom kikkers, en niet bijvoorbeeld tweekoppige stekeltjes of watertorren met twaalf poten, of andere misvormingen door in de sloot gedumpt kernafval? Waarbij natuurlijk altijd de vraag gesteld dient te worden: hoe komt het dat er nog koeien grazen in de polder hier? (Ik spreek nu van de dagen toen Khan er werkte). Ik ben zo vrij deze verhalen inderdaad broodjes aap te noemen, omdat het lozen op open oppervlaktewater vlakbij het instituut nou wel erg onslim zou zijn van de onderzoekers - niet dat ik ze verder vertrouw - en kikkers zijn tamelijk gemakkelijk vatbaar voor misvormingen die evenwel niet veel goeds beloven.

Nederland aspirant kernbommenland... Kistemaker a-bommaker was de leuze van de CPN die hierin geheel alleen stond. Maar ook de CPN kon wel eens gelijk hebben, eenzaam en wel. Kistemaker was de hoogleraar onder wiens hoede Khan werkte voordat hij de benen nam met zijn kopieën. Ook al denkt Gordon Prather dat hij onbelangrijk is, naar ik begrijp, Khan wordt toch wel vaak als de man achter de Pakistaanse bom genoemd.

Hoe het ook zij, Urenco is ook leverancier van zogeheten verarmd uranium. Geen wonder dat Nederland een van de zes frisse vrolijke landen is die niets willen doen aan een verdrag tegen het gebruik van verarmd uranium - u weet zeker twee andere landen zo al te noemen, nietwaar?

Transcript van de uitzending van Democracy Now waar Prather tegenin gaat (of is hij ironisch?). Ik heb de uitzending niet gehoord. Moeilijke naam, hoor, Zbigniew Brzeziński, ik moet er niet aan denken hoe die uitgesproken is hier. En bij nader inzien zal Prather dit ook wel niet te lezen krijgen. Pech voor hem.

Geen opmerkingen: