11 november, 2007

Uw dagelijkse mening voorgeprogrammeerd


De totstandkoming van het kabinet-Van Agt I heeft zo'n acht maanden geduurd. Dat kwam doordat het Den Uyl II had moeten zijn en het CDA-in-oprichting daar eigenlijk helemaal geen zin in had (wat weer vertaald is als: het PvdA-congres heb het gesaboteerd).
Acht maanden.
Ze hebben in België nog even de tijd.

Bij de rondgang door de pers online kom je dagelijks een redactiestelling tegen die in haar eendimensionaliteit een aardige weerspiegeling is van het verwachte gedachtengoed van de lezersschare.

Lastige moslims vierendelen, ophangen of een kernbom erop? - zoiets.

Dat een vraag misschien wel eens enige overdenking en afweging zou kunnen vergen in plaats van een reflexantwoord is niet in de overweging opgenomen. Vermoedelijk is de redactie zelf ook een tijd geleden al opgehouden na te denken.
In een reflex op een zogenaamde meerkeuzevraag van de Volkskrant over de Belgische formatie (uithuilen en opnieuw beginnen [doorgaan, interpreteerde ik]; land opheffen; nieuwe verkiezingen uitschrijven) antwoordde ik het kabinet-Van Agt I indachtig: kijk naar je eigen.
De meerderheid van de Volkskrantlezers wil Vlaanderen zo snel mogelijk annexeren, en gunt het arme Wallonië aan Frankrijk.
Laat het koningshuis dan koning van het Duitstalige gebied, zou ik zeggen, hebben ze wederzijds ook iets en ze zijn tenslotte Duits van huis uit.
Ik beloof u allen en mijzelf nooit meer aan die onzin mee te zullen doen.

Blokker heeft er de juiste diagnose over.
En hierom moet ik echt onbedaarlijk schateren, terwijl het juist zo serieus het enige juiste antwoord is:

„Is het toenemende drankgebruik onder jongeren door de overheid te stoppen?”, las ik bijvoorbeeld onlangs.
„Ja, daar vraagt u wat”, was ik geneigd te antwoorden, maar dat mag niet van de stellingbedenkers

Geen opmerkingen: