08 november, 2007

Treurnis aan zee


Van dit soort berichten word ik echt verdrietig. Een aantal jaren geleden vernam ik al uit Delft dat waterstaatkunde een vak is dat nauwelijks nog door Nederlandse studenten wordt bestudeerd. De vakgroep blijft bestaan terwille van hoofdzakelijk Chinese studenten. Die moeten Nederland op den duur drooghouden. De kroonprins kon toen al wat brabbelen over watermanagement, een term die sindsdien gangbaar is geworden.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal had blijkbaar niemand in huis die kon zeggen dat het alleen technisch al zo goed als ondoenlijk is voor de Nederlandse kust polders aan te gaan leggen. Je hoeft niet eens goed op de hoogte te zijn, maar je eens af te vragen hoe het komt dat vanaf Voorne tot Borkum de kustlijn recht verloopt. Hoe diep beneden ANP zo'n polder van twee keer de Noordoostpolder zou moeten worden. En het treurigst van al: zelfs als het technisch mogelijk zou zijn, zou dit Noordzeeland voor natuur en recreatie bestemd worden. En voor grootschalige landbouw.

Ik ben geen antiparlementair ingesteld anarchist. Ik begrijp wel dat wie op dit gebied enigszins geschoold is niet in de Kamer zal zitten. Maar als iemand die zich verdiept in het levenswerk van een waterstaatkundige - zoniet de waterstaatkundige wat dit betreft - word ik over zoveel dadendrang van en om niks intens treurig. Zeker allemaal mislukte managers daar (zijn er andere?).

Dan hebben we het nog maar niet eens over de Noordzee als al bestaande natuur, en de duinen die het grootste deel van de kustwering uitmaken, en van Zwin tot Eems een geheel vormen (met waterlopen tussendoor) - het enige echte doorlopende natuurgebied van Nederland.

Van zoveel onbenul zou je toch echt antiparlementair worden.

Geen opmerkingen: