18 november, 2007

Gescheiden geweldloosheid


Een bericht over een conferentie over geweldloos verzet tegen de apartheid in het land tussen Jordaan en Middellandse Zee, onder leiding van episcopaalse bisschop Ateek.

Toen ik er over las kwam het in mijn geheugen weggestopte bezoek aan Abouna Elias Chakour in Ibilin terug. Weggestopt omdat ik sceptisch was over de kansen van geweldloos verzet. Hij blijkt inmiddels aartsbisschop van de melkitische (geünieerde) kerk, in Haifa, en heeft een eigen universiteit opgericht. De tweede Midoosterse christen die ik ontmoet heb die inmmiddels aartsbisschop is geworden. De hoeveelheid gelovigen waaruit gekozen kan worden is ook niet zo groot meer.
De volgende vraag die bij mij opkomt: zijn deze bedienaren van het Woord, Ateek en Chakour, die geweldloosheid prediken, ook met elkaar in contact? Een dergelijke mate van oecumene moet men maar niet verwachten. Meer over Chakour.

Geen opmerkingen: