06 november, 2007

Niet echt gebeurd maar wel waar

- U hebt uw visie op de Bijbel vaak samengevat in: niet echt gebeurd maar wel waar.

De vrijzinnige oftewel de moderne visie (modern heette het een eeuw geleden).
Wellicht moet ik toch Nico ter Linden maar eens ter hand nemen. Ik heb er een sterk parti-pris tegen door de stijlbloempjes die Jan Blokker er ooit van verzamelde. Hoe belangeloos dat was kun je je achteraf afvragen - tenslotte was hij met zijn zoons zelf bezig aan een - voortreffelijke - vrijzinnige bijbelnavertelling. Ik zwicht voor Ter Lindens antwoorden op vragen van lezers, en schrik weer van de mate waarin veel hedendaagse gelovigen uit protestante hoek van deze verzameling oude boeken een papieren paus willen maken.

Nog een mooie:
- Ik loop zelf weg als ik moet geloven dat de geboorte uit een maagd mythologie is in Rome en Athene en gynaecologie in Betlehem.

Geen opmerkingen: