27 november, 2007

Gedachten over Palestina - 1


Hiernaast een weergave van mijn misschien wel spectaculairste radio-optreden - als Sam Cohen [Sem Kóhen] uit het verleden. De gepeperde woorden zijn authentieke citaten, behalve dan dat een ervan eigenlijk niet over Julie Covington gaat (excuses, Julie).
Theodor Herzls Jodenstaat ligt in het Nederlands in de ramsj. Nu is het perspectief weer anders, maar in de beginjaren van Israel was het moeilijk te bedenken dat het land van al die vrolijke horadansende pioniers in hun kibboetzim iets te maken hadden met dit rechtse warhoofd. Inmiddels is dat quasi-socialistische beeld van Israel in de Levantijnse zon weggebleekt. Israel is het toonbeeld bij uitstek van rechtse warhoofderij - althans de achtereenvolgende regeringen van de laatste dertig jaar - op zijn minst.

Toch - de beginjaren van de Joodse kolonisatie in Palestina waren meer gekleurd door de ideeën van anarchisten als Bernard Lazare en Gustav Landauer, en de als liberaal-socialist aangemerkte Franz Oppenheimer, dan met Herzl. Hannah Arendt schrijft zelfs dat de eerste kolonisten bezield waren door de ideeën van Tolstoj, de grote naam achter het christen-anarchisme - geweldloosheid, gelijkheid, samen delen, een mooi voorbeeld geven aan de plaatselijke bevolking. Religieus-anarchisme dus. Tegen het geweld en de gebureaucratiseerde moordlust in Europa was dit idealisme in de Levant tenslotte niet bestand.

Geen opmerkingen: