30 maart, 2007

Mystiek geluid


Het staat mij bij dat ik voor de aardigheid heb meegestemd voor de grootste Nederlander in de eerste fase. Van de voorgedragen lijst herinner ik mij nog dat ik Domela Nieuwenhuis, Anna-Maria van Schurman, Jac. P. Thijsse en Godfried Bomans heb aangevinkt. *)

En natuurlijk Hadewijch. Pikant - want geen Nederlandse, maar met terugwerkende kracht Belgische. Nederland verliest veel literatuur, schilderkunst en geschiedenis in het algemeen zonder het geamputeerde zuiden.

Een mystieke brief van Hadewijch, vol van minnepijn - van die ene Minne, uitgesproken met betoverende stem door Marijke van Campenhout. Zo mooi kan Nederlands althans Brabants klinken.
Ic dole allene.
(De link laat twee luisteraars per uur toe. In het onverhoopte geval dat u een negatieve melding krijgt: probeer het later nog eens..)

*) NAGEKOMEN NOOT: Domela was niet eens een keuzemogelijkheid, herinnering is in zo'n geval geen goede raadgeefster. Mijn echte eerste en enige vijf uit het lijstje (hoe diep kan een mens zinken dat hij het tevoorschijn haalt):

- Sweelinck, Jan Pieterszoon
- Spinoza, Baruch de
- Erasmus, Desiderius
- Thijsse Jac. P.
- Hadewych

**) Nog nagekomener: excuses - de url met de voordracht van het gedicht van Hadewijch is intussen verdwenen.

Geen opmerkingen: