24 maart, 2007

De stank van risjes

Een CPN-er, thans ongetwijfeld GroenLinkser, vroeger met sympathie voor Janmaat en thans voor Wilders?
Jazeker. Meindert Fennema. Misschien beroept hij zich op zijn Friesheid dat hij nooit een kurses plllat praote heeft gevolgd om goed CPN-er te mogen worden, steeds zijn bekakte zelf gebleven.

Een zogenaamde discussie over de loyaliteit van mensen met meer dan een paspoort, als Kamerlid of als minister of staatssecretaris, had rigoureus afgesneden moeten worden, in ieder geval in de Tweede Kamer. Dit is niet gebeurd om redenen die volstrekt niet duidelijk zijn. Laat ik het expliciet uitwerken.
Wilders heeft gezegd dat het hem niet uitmaakt of het om islamitische dragers van meer dan een paspoort gaat of niet - als het om Noren gaat zou hij ook alarm slaan. Als we hem op zijn woord geloven zal hij de volgende stap moeten zetten.
Joodse Kamerleden of ministers of staatssecretarissen kunnen als zodanig de Israelische nationaliteit krijgen. Hebben zij een meldingsplicht over dit tweede paspoort? Ik zou denken van niet. Zien wij er naar uit dat Wilders hun loyaliteit ter discussie stelt? Al evenmin. Heeft hij er geen kunnen ontwaren? Het kan - mij interesseert het ook niet of er dezer dagen mensen zijn aan wier Nederlandse loyaliteit op deze wijze getwijfeld kan worden.
Tenminste een mogelijk slachtoffer van de jacht van deze racistische herrieschopper weet uit welke hoe de wind waait. Ed van Thijn had dan ook aanwezig zullen zijn op het forum over en ongetwijfeld tegen Wilders in Amsterdam, afgelopen woensdag 21 maart. Wegens ziekte verhinderd liet Van Thijn een verklaring voorlezen waarin hij de discriminatie van moslims ‘een van de meest virulente vormen van racisme’ noemde en een vergelijking maakte met de opkomst van het antisemitisme, dat hij zelf als kind aan den lijve ondervond.
Rond deze Wilders hangt de stank van risjes. Hij heeft acht medestanders in de Tweede Kamer - vroeg of laat zal er onbedaarlijke heibel uitbreken in deze fractie, zoals het ultrarechts betaamt. Als dit niet gebeurt, is Nederland er helemaal ernstig aan toe - met een hoogleraar politicologie die hem gelijk geeft en die hier op zijn beurt niet op aangesproken wordt is het al erg genoeg.

Geen opmerkingen: