08 maart, 2007

Ernst Stern


Een verloren berichtje in de courant: de theoloog Ernst Stern is overleden en gisteren begraven. In het artikel naar aanleiding van zijn overlijden staat dat hij werkzaam was bij de Hervormde Jeugdraad in Amsterdam, vanaf 1969 - ik moet hem toen wel ontmoet of gezien hebben, de naam komt mij ook wel bekend voor, maar mijn herinnering is enigszins vaag hierover. De enige bewuste ontmoeting was met de man in de hoedanigheid van buurman van mijn werkplek in de Amsterdamse Kinkerbuurt, ergens tussen 1992 en 1998, vroeg in die periode want volgens mij is hij verhuisd terwijl ik er nog werkte.
En hij heeft meegewerkt aan het Christen-Anarchismenummer van De AS, buiten mijn weten of medewerking (ik heb helaas niet de gehele redactie kunnen doen destijds in 1991, dankzij de Nederlandse overheid).
Ik weet dat hij in de vorm van een dissertatie een anarchistische uitleg heeft gegeven aan het zo onverteerbare Romeinen 13. Bevrijdingstheologen zien in Rom. 13 een sarcastische aanmaning over het Romeins gezag, heb ik begrepen, maar dat is niet de teneur van de dissertatie, die ik tot mijn spijt niet ken.
En dan heeft hij een omvangrijk tweede boek geschreven, dat mijn financiële kracht te boven gaat, en dat mij misschien door zijn omvang ook afschrikt. Het betreft een filosofie voor de rechten van de mens. Ik kan slechts deze schamele dingen vermelden over de enige naoorlogse theoloog die zich intellectueel op het terrein van het christen-anarchisme heeft begeven in Nederland. Ik schaam mij.
Hij ruste in vrede.

Geen opmerkingen: