28 maart, 2007

Met witte stippen


Stakkers noemt Thijsse de Siberische sjamanen die contact zoeken met de andere wereld door vliegenzwammen te nuttigen. Dit gebruik illustreert vooral dat de paddetoel in feite niet giftig is maar hallucinogeen. Voor veel mensen die zeker nooit zouden overwegen alcohol te verbieden is er geen verschil tussen beide. Derhalve is er een meerderheid in de Nederlandse Tweede Kamer voor het verbieden van hallucinogene paddestoelen. Dat wordt nog een toer als ze gewoon in de wei of in het bos groeien.

Een kwarteeuw geleden ongeveer leverde het tijdschrift Gramschap gedroogde exemplaren van Nederlandse Psylocybe (kaalkopje) in een plastic zakje als bijlage, naar vermeld door het blad verzameld in het gras van Zeeuwsch-Vlaanderen. Ik heb er met wat maten een avond voor uitgetrokken om de geleverde paddestoelen op te roken, op zoek naar een geestverleggende ervaring. Misschien, of zelfs waarschijnlijk, hadden we ze moeten eten. Jammer dan. Een herkansing komt er niet, voor dit soort experimenten ben ik voor mijn gevoel echt te groot, te oud. Als ze enig effect hadden is het ons ontgaan.

Het is weer een typerend staaltje van hype (toevallig een term die afkomstig is uit de drugswereld) dat 's lands volksvertegenwoordiging er een spoeddebat aan wijdt omdat een meisje na het gebruiken van paddestoelen van een brug is gesprongen.Tragisch. Maar niet te voorkomen door strenge wetgeving. Twee van de partijen die zich sterk maken voor dit verbod voeren het woord vrijheid in hun naam, dit is natuurlijk niet het enige punt tegen dit naamsmisbruik.

Psychotrope stoffen zijn waarschijnlijk zolang de mens bestaat gebruikt als middel om in contact te treden met de andere wereld, of om mystieke ervaringen op te roepen. Het gebruik voor dit doel is van oudsher zo wijdverbreid dat een verbod aanvechtbaar zou kunnen zijn op grond van de godsdienstvrijheid. Maar sinds enkele jaren geleden de joods-christelijke Verlichting is bedacht in deze streken staat godsdienstvrijheid in het algemeen op de tocht.
En wat te zeggen van het gebruik "zomaar", voor de ervaring? Het is en blijft door en door hypocriet om hier klachten tegen te vernemen uit hoeken waar nooit iets tegen het gebruik van alcohol zal worden ingebracht.

Of chemisch opgeroepen mystieke ervaringen echt zijn - ik zou er niets over durven zeggen. Perceptieveranderingen die hiermee in verband staan kunnen ook op andere manieren ontstaan en kunnen tegelijk een biochemische oorsprong hebben: meditatie, ascese, het verblijf in ijle lucht op heuvel of berg en meer. Of bijvoorbeeld: veertig dagen in de woestijn verblijven.
Hoe het ook zij: sjamanen zijn geen stakkers. En wie niet over alcohol wil praten moet ook over paddestoelen zwijgen.

Aldous Huxley!

Geen opmerkingen: