08 maart, 2007

De voortdurende schande van Chagos


Misschien juist omdat ik Jonathan Charles van de BBC in het algemeen arrogant en rechts vind overkomen is zijn reportage over de Chagossianen extra verrassend en overtuigend. Alle koloniale smeerlapperij, over Tarzans, Vrijdags en Birds, komt aan de orde. En als verrassende bonus: Chagossiaanse muziek, die sterk door trommels wordt gekleurd.
Er is in ieder geval een geluidsdrager met Chagossiaanse muziek, die online te bestellen is.

Naast de muziek was voor mij nieuw in de reportage dat menigeen na 1835 naar de eilanden ging onder contract, om terugkeer naar de Seychellen, Mauritius of een ander herkomstland te verzekeren, maar dat de meeste zogenaamde contractarbeiders bleven. In 1835 is de slavernij op de eilanden afgeschaft, De contractarbeid kwam hiervoor in de plaats.
Binnenkort zal het regime-Blair weer een schandelijke poging doen de rechten van de Chagossianen in een gerechtshof aan te vechten. Tenslotte zijn de eilanden handig om Iran te kunnen bombarderen in een humanitaire operatie.

Geen opmerkingen: