07 maart, 2007

Baudrillard is niet gestorven


De Volkskrant meldt het overlijden van Baudrillard - en om de diepe intellectuele armoede bij dit blad te illustreren worden wat titels van de filosoof in het Engels genoemd, want Frans is men daar niet machtig. Dan Le Monde maar, en liever nog Libération, waar een uitgebreid dossier te vinden is.
En hier is zowaar een bibliografie tot 2000 in ieder geval.

Wat kan ik zeggen, juist in de dagen waarin ik mij speciaal bezighoud met het simulacrum van de jaren zestig, die nooit hebben plaatsgevonden?
Nou één dan: de consumptiemaatschappij is gedoemd altijd oorlog te voeren. Als iets van wat Baudrillard gesteld heeft dagelijks aanschouwelijk wordt gemaakt is het dat wel.

Geen opmerkingen: