23 maart, 2007

Het Golfincident?


In 1975 sloten het Iran van de sjah en het Irak van de Baath-partij onverwacht een verdrag waarbij de opstandige Koerden in Irak, tot dan gesteund vanuit Iran, in de kou stonden, als zo vaak. Iran en Irak werden onwaarschijnlijke vrienden.
De huidige kolonialen in Irak beroepen zich op de toen afgesproken grens in de Sjatt el-Arab. Hiermee wordt er aan voorbijgegaan dat Irak in 1979 overgenomen was door Saddam Hoessein, en dat in Iran de sjah door een volksrevolutie verjaagd was. Het verdrag werd door Saddam Hoessein opzijgezet en hij begon een oorlg tegen Iran, met de omstreden Sjatt el-Arab als officiële casus belli. Dat de Verenigde Staten van harte achter Irak stonden tijdens deze moordende oorlog is bekend, maar wordt nooit breed uitgemeten in de media, want hoe verklaart men vervolgens de oorlog van de VS en Groot-Brittannië tegen Irak?
Het buitengewoon onsmakelijke mannetje John Bolton (uiterlijk, en dat mag je niet noemen, maar ja, hij staat ook zedelijk gesproken als viespeuk bekend) kreeg gisteravond op de BBC volop de kans te zeggen dat Irak was aangevallen vanwege de beroemde massavernietigingswapens en zijn gruwelijke dictator. Het verhaal van de afgelopen vijf jaar blijft het zelfde uit die hoek. George W. Bush en Tony Blair zijn buitengewoon moedige mannen die het aandurven democratie in te voeren in barbaarse streken. Enzovoort.

Maar goed, terug naar de overeenkomst tussen sjah en Irak van 1975 - die dunkt mij en dunkt ieder normaal mens vervallen is na de oorlog van 1980-1988, de enige echte Golfoorlog. Tussen Irak en Iran zullen best zaken te doen zijn over grenzen, ware het niet dat Irak een kolonie van de VS en Groot-Brittanië is. Banden tussen Iran en Irak mogen niet, Iran wordt voortdurend beschuldigd van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Irak (je moet maar durven? ze durven gewoon) en zou nu plotseling wapens leveren aan die in 2003 nog zo gevaarlijke Irakezen die zelf niet in staat toe zijn ze te bouwen.

De Britse kolonialen bewaken naar eigen zeggen de zeewegen van Irak, en houden voortdurend schepen aan in wat zij aanmerken als Iraakse territoriale wateren. Wij worden geacht te begrijpen dat het normaal is dat Britten dit doen, alsof ze nooit zijn weggeweest uit Irak. Iran heeft zijn eigen idee over de grens van de territoriale wateren, en heeft vijftien van deze Britse zeerovers opgebracht. Merk op hoe in dit bericht de naam van de Golf zwenkt van Perzische via enkel Golf naar Arabische Golf.
De Boltons, Bushen en aanverwanten zullen, in navolging van Johnson in de Golf van Tonkin in 1964, uitgekeken hebben naar een Incident in de Golf dat als casus belli tegen Iran kan dienen. Wie weet hebben ze dit incident nu via de Britse poedel.

Geen opmerkingen: