27 februari, 2006

Beschermd en toch vervolgd


Uit BN/De Stem van meer dan twee jaar geleden:

ZUNDERT/WAPSE - Vogelopvangcentra, natuurwerkgroepen en andere vogelbeschermers in West-Brabant en Zeeland melden een hausse aan vergiftigde en doodgeschoten roofvogels. De vogelbeschermers hebben de sterke indruk dat het steeds om dezelfde roofvogelhaters gaat.

Het blijkt dat allerlei mensen ondanks de beschermde status van alles roof- of stootvogels inNederland er werk van maken de vogels tevergiftigen, nesten leeg te halen of vogels dood te schieten. Nadat jarnelang de stand va nde meeste soorten zich aan het herstellen was - van de buizerd lijkt mij deze spectaculair hersteld - wordt nu de alarmklok geluid. Al speelt de kwestie al verscheidene jaren.
Misschien moet toch eens de jacht op jagers geopend worden.

Geen opmerkingen: