26 februari, 2006

Te laat voor school


Het werd mij te verstaan gegeven dat het ten opzichte van de Wilhelminaschool, waar ik het kleuteronderwijs heb mogen volgen, nogal een stapje terug was - dat gaf de jonge burger moed. Op de WIlhelminaschool was de directie er trots op dat iedereen naar voortgezet, liefst middelbaar onderwijs ging. Van de JP Coenschool was ik tot in de jaren tachtig een van de zeer weinigen die middelbaar onderwijs gevolgd hadden en de enige (!) die een academische graad had behaald. [Zie toevoeging onderaan]. Kom mij niet aanzeuren over zwarte achterstandsscholen.
Maar ja, de slachter van Banda geeft nog steeds zijn naam aan een zogenaamde multiculturele basisacademie, elders in de straat. Hier wordt waarlijk nog steeds iets groots verricht. Op de website die er bij het schrijven nog was zagen de kinderen toch wat witjes... (Is hij daarom verwijderd, denkt hij vilein).

In het oude gebouw van mijn school - nooit geweten dat het oorspronkelijk een ULO was - zitten nu antikraakachtige eenheden, ateliers waarschijnlijk.


Je moest in de pauze op straat spelen. Dat kon toen nog. De arbeidersklasse ging op de fiets, met de tram of met de benenwagen. Een auto in de straat - daar werd nog dagen over nagepraat.
Ik lijk wel een ouwe zak. Jarig geweest gisteren, en ja, het getal bevalt niet.

ADDENDUM/CORRIGENDUM:

Rondstruinen op reüniesites - zo noemen we ze dan maar - heeft mij geleerd dat nota bene niemand minder dan de promotor van Amanda Kluveld, Arnold Labrie, ach wat is de wereld klein, op deze school gezeten heeft. Tenzij er naamgenoten zijn. Een middelbare-schoolklasgenote van mij, Nanon Labrie, is nog onderwijzeres geweest (althans leerkracht) op deze school, zodat de JP Coen nog bijna een familieonderneming lijkt.
Ik heb het zwarte karakter avant-la-lettre van de school genoemd in een harde en uit het hart gegrepen reactie op een dwaallicht van GroenLinks, Astrid Roemer, die alleen mensen met kleuren kon zien en geen mensen van bepaalde klasse. Het was in het kortstondige Forum, en eindredacteur Bram Hoeksema was mij er dankbaar voor. Hij is, las ik in zijn memoires, in de Maduratraat opgegroeid - misschien heeft hij mij dit destijds verteld.
Maar het klopte dus niet - dat van die academische kwalificatie. Een jaar of 25, 30 geleden kwam ik op een feestje iemand tegen - niet in Amsterdam - die ook op de JP Coen had gezeten - een bijzondere ontmoeting dus. Hij was er van overtuigd dat juist hij de enige was die ooit gestudeerd had vanaf deze school - maar hij had het niet afgemaakt. Ik zou het wel doen. Maar wie weet of Arnold Labrie eerder is geweest - en wie dan verder?
(bijgewerkt maart 2007).

Geen opmerkingen: