01 maart, 2006

De staat - een stilaan gepasseerd station

De nationale economie van de Verenigde Staten is aan het wegzinken. Productie wordt verplaatst naar Derdewereldlanden waar de lonen laag zijn. Had dit voorkomen kunnen worden door importtarieven zoals deze bestonden voordat de zogenaamde vrije handel werd doorgevoerd?
Tegelijkertijd worden nog producerende bedrijven in de VS opgekocht door buitenlandse ondernemingen. "Waardoor de winsten naar het buitenland gaan". Was dit te voorkomen? Op deze site wordt het allemaal in beeld gebracht. Het merkwaardige idee is dat zoiets als een gesloten nationale economie te redden zou zijn, ook in het geval van de Verenigde Staten. De staat zou dan een andere functie moeten vervullen dan die van oorlog voeren en repressie uitoefenen.

Een redenering die er aan voorbijgaat dat de crisis niet veroorzaakt wordt door het vrijemarktbeleid en de zogenaamde globalisering. Dit zijn juist de symptomen van een kapitalisme dat op alle mogelijke manieren op zijn grenzen stuit. Het gaat niet in schoonheid ten onder, hoe wenselijk het ook zou zijn. Maar een weg terug naar de nationale staat, zoals de desbetreffende website lijkt te suggereren, kan alleen in de vorm van een fascisme dat zo mogelijk nog kwalijker zal zijn dan dat wat zich nu ontwikkelt in de Verenigde Staten. Het kan nog gebeuren: het racistische lawaai rond de uitverkoop van het havenbeheer in de VS kan er op wijzen.
Ergens ter wereld is zonder enige twijfel de Grote Weigering allang op gang gekomen. We zullen zien waar en wat de gevolgen zullen zijn en waar het toe leidt.

Geen opmerkingen: