24 maart, 2006

Dilemma

De staatkundig hoofdredacteur van Trouw wilde desnoods optreden van de Nederlandse militairen om de moslim die terechtstaat wegens overgang naar het christendom te bevrijden. Daar zitten "we" daar toch niet voor!
Zelfs voor hun zogenaamde achterban, de "westerse" nieuwsconsument, staan de Nieuwe-Wereldordeimperialisten nogal te kijk.
Of zij bevestigen hun neokoloniale avontuur door de inboorlingen te verbieden zich met de folklore van een steniging of hangpartij omwille van afvalligheid bezig te houden. Of ze zeggen niets en laten de executie doorgaan - en dan is er 200 miljard dollar geïnvesteerd in de vestiging van een Liberale Democratie waar op godsdienstvrijheid de doodstraf staat. Leuk voor de achterban van Bush en Balkenende. Er is geen enkele reden medelijden te hebben met dat volk - met hen niet.

Geen opmerkingen: