21 maart, 2006

Denk het mens van de botten

Kai o logos sarx egeneto... Joh. 1:14.
Het woord is vlees geworden. Het Griekse woord is ondubbelzinnig en niet op een andere manier te interpreteren: vlees, zoals het zit op de botten van mens en dier.
Kerkmoeder Syncletica heeft een speciale opdracht voor mensen die zich verleid voelen door bedrieglijke schoonheid: denk het vlees van de botten af en stel u voor wat er dan te zien is, en zie dan wat er van uw verlangen over is. Een macabere opdracht. Maar opnieuw is de betekenis van sarx, vlees, onmiskenbaar.

Er is maar één goede reden te bedenken waarom de Nieuwe Bijbelvertalers in hun aardse wijsheid besloten hebben sarx in Joh. 1:14 als mens te vertalen - een woord waarvoor het Grieks toch eenvoudiger woorden heeft dan vlees. Vlees ligt in de vitrine bij de supermarkt, of bij de slager. Dat kan Johannes toch nooit bedoeld hebben? Dus maken we er mens van.
Een inkijkje hoe theologisch Nederland onmachtig is de eendimensionaliteit en het onvermogen zelfs het banaalste in gedachten te transcenderen, te overwinnen.
Voor deze theologen hoeft de christen geen vegetariër te worden, dat is duidelijk.

Geen opmerkingen: