07 maart, 2006

Mens worden

De volgende bijdrage is opgestuurd door Jan van den Berghe. Ik vind het de moeite waard haar te plaatsen. Een enkele kanttekening ten aanzien van het gebruikte woord patstelling. Een schaakspel dat in een patstelling staat is een remisepartij, gelijkspel dus. Maar zo is het niet - beeldspraak ontleend aan het schaken past hier niet.

De patstelling van de WaarhedenHet wordt hoe langer hoe duidelijker: we zitten met een patstelling. In de ene kant van de ring staat het Verlichte secularisme, in de andere kant van de ring staan de drie Goddelijke boodschappen van Abraham, Jezus en Mohammed... in elkaars weg.


Terwijl het secularisme zich (naar eigen zeggen) heeft verlost van het juk van de Goddelijke Waarheid en die heeft ingeruild voor "universele", seculiere Waar(he)den, houden de drie Goddelijke tegenspelers voet bij stuk (de ene al wat fanatieker dan de andere).

Met zo een uitverkoren teams tegen over elkaar is een match "op het scherp van de snee" onvermijdelijk natuurlijk. Entertainment van de bovenste plank met andere woorden.

En jawel, in de laatste match tussen Secularisme en Islam is er al stevig wat over en weer geschoten. Eerst was er Secularisme die via een actie van haar twee spitsen de bevrijde "Recht op Vrije Meningsuiting" en de vrijgevochten "Lachen met Islam" een kanonskogel afvuurde op de laatste man van Islam, "Goddelijke Mohammed". Islam protesteerde: buitenspel. Secularisme gaf niet toe: haar spitsen waren niet voorbij de (verlichte) "lijn van de publieke sfeer" gelopen. Toen bleek dat er geen scheidsrechter was voorzien voor deze inter-Goddelijke match (de natuur kan ook niet alles doen, red.), werden de schepsels van Islam furieus. Hoe kan het nu dat God (de schepper van alles!) geen scheidsrechter had aangeduid voor deze topmatch? Hoe kan er gerechtigheid zijn als God niet vertegenwoordigd is?? Dit moet een complot zijn!! De burgers van Secularisme hadden weeral een pact met de Duivel gesloten en de scheidsrechter geschaakt. Paars van woede begonnen de schepsels van Islam aan een stormloop op de burgers van Secularisme. Protest van Secularisme: ze eiste het recht om een muurtje van "scheiding tussen Kerk en Staat" te bouwen. Islam gaf niet toe: dat muurtje is een Protestantse uitvinding die zij niet (er)kennen (inderdaad, red.). En zo mondde deze wedstrijd tussen Goddelijke Islam en Verlicht Secularisme uit in de zoveelste inter-Goddelijke knokpartij. De strijd voor "de Waarheid" is voorspelbaar...

Maar nu iets anders want van zo een meeslepende match(en) zouden we bijna vergeten dat er nog andere volkeren/culturen op de wereld zijn. Inderdaad er zijn nog culturen die ondanks verwoede bekerings-, beschavings-, exploitatie- en uitroeiingsexpedities nog steeds niets of bijna niets verstaan of te maken hebben met Goddelijke of Seculiere Waarheden. Of is het misschien de bedoeling dat wij onze Waarheidsmatchen over de hele wereld projecteren zodat zij de "meest beschaafde" versie overnemen? Beschaving betekent bijleren, nietwaar?

De vraag is natuurlijk: wat zouden we nog moeten leren van onze religieuze en seculiere broeders van de Waarheid?

Niet veel vrees ik, en ik heb een ander voorstel. Namelijk: een nieuwe soort creëren! In plaats van goeie (linkse of rechtse, of zelfs extreem-linkse of extreem-rechtse) burgers, of Goddelijke schepsels, stel ik voor om een nieuwe soort te creëren: de soort van de mensachtigen. Ik weet het, het is iets nieuws. Maar wie heeft er nu geen zin in iets nieuws na al die saaie, voorspelbare en destructieve matchen tussen Goddelijke en Seculiere broeders??

Wie is er al die "hardwerkende burger"- en "uitverkoren schepsel"-bullshit niet kotsbeu?? Wie kan zonder beginnen te lachen zeggen dat het staatsburgerschap of het schepselschap werkelijk het leven plezierig, gelukkig maakt?

Daarom... nodig ik iedereen uit om terug "dichter" bij de natuur en bij onze menselijke natuur te leven. Wie heeft er ook genoeg van om zijn dagen te verslijten in/voor een gemeenschap, die grotendeels bestuurd wordt door machines en de verkoop van machines, waar belangrijke beslissingen worden genomen door mensen die niet eens weten in hoeverre een mens van een dier verschilt (en erop gelijkt)? Inderdaad, een mens is niet zo "laag" als een dier. Bovendien is de idee dat een dier "laag" zou zijn weeral zo een leuke Bijbelse uitvinding. Anderzijds... het mensachtige bewustzijn is een wonder. Als we het nu ook eens zouden (leren) (v)(er)kennen..... Bedenk dat alle traditionele, niet-monotheistische culturen - die onze trouwe gelovigen en goede burgervaders als duivels en/of primitieve kwakzalverij van de aardbol proberen te vegen - een veel groter inzicht hebben/hadden in de (mensachtige) natuur en bewustzijn dan onze verantwoordelijke leraars, dokters of politici u ooit hebben verteld...

In elk geval, ik ben geen burger, ik ben geen schepsel. Ik ben een mensachtige. Allen die zich ook zo voelen, draag ik een warm hart toe. Laat u niet kisten! Draag zorg voor u zelf! De anderen draag ik een hart toe...

Geliefde mensachtigen, u bent niet alleen!!! De natuur is met ons...

Geen opmerkingen: