13 februari, 2006

Choezestan/Arabistan


De Iraanse regering beschuldigt de Britse geheime dienst van het opstoken van etnische onrust in Choezestan. Er is niet veel reden dit niet te geloven. Tenslotte zijn er twee geheime agenten verkleed als "Arabieren" aangehouden door de Iraakse politie in Basra, waarna de kazerne in puin geschoten werd om de agenten vrij te krijgen. Zij hadden explosieven bij zich en gingen ongetwijfeld 'iets' doen in Basra. Waarom dan niet in Ahwaz, bijvoorbeeld? Maar er is wel iets te provoceren in Choezestan. Het gebied is ondanks de oliewinning arm, het Arabisch wordt als taal onderdrukt ter wille van het Perzisch (Farsi). Is dit voldoende om een opstand los te maken?
John Pilger meent dat de VS en het Verenigd Koninkrijk klaarstaan het gebied te annexeren. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat beide koloniale mogendheden er in zullen slagen met militaire middelen het Arabischtalige gedeelte (tevens het olierijkste) van Iran tot een onafhankelijke neo-kolonie te maken.

Saddam Hoessein had als Arabisch nationalist nog de illusie dat de Arabieren in Iran zijn leger met open armen zouden ontvangen. Dit deden zij niet - ze vochten net als de andere mensen in Iran tegen de aggressor. Als er al loyaliteit was, dan eerder als sjiieten met het nieuwe bewind, destijds in 1980. Ook al noem je Choezestan Arabistan, dit wil nog niet zeggen dat de inwoners graag bij Irak willen horen. Dit zal nu niet anders zijn dan zo'n kwarteeuw geleden.
Anglo-Amerikaans avonturisme kan zich nog richten op organisaties die bijvoorbeeld een federale staatsvorm van Iran voorstaan. Er is in de eerste jarne na de revolutie van 1979 meer sprake van geweest, en het is niet doorgezet. Het Perzische centralisme overwon. Toch worden "minderheden" in Iran als zodanig erkend, hun bestaan wordt niet, zoals bijvoorbeeld in Turkije, rondweg ontkend. Er zijn door Ethnologue.com in totaal 77 verschillende volksgroepen geteld, sommige samenvallend met hun godsdienst, zoals de Mandee�rs. De meeste worden wel erkend door het bewind, maar er wordt geen onderwijs in de "minderheidstalen" toegestaan - en voor de sprekers van Turkse, Semitische of Dravidische talen is het Farsi een volstrekt vreemde taal, wat warschijnlijk ook geldt voor de verwante "Arische" talen. (Tenslotte betekent Iran Land der Ari�rs, een term die in principe niet belast is met het Europese misbruik van het woord)...

Er zal best een ruime meerderheid in Iran te vinden zijn die het huidige bewind liever kwijt dan rijk is. De beste manier om de rangen achter de regering te laten sluiten is dreigen of aanvallen, zoals de neocons in Washington en Londen waarschijnlijk beramen. Ook al is er onrust in Choezestan, voor de neoconplannen zal alleen oor zijn onder dubieuze ballingen. Het is aan de vredesbeweging om een einde te maken aan de waanzin die heerst in Washington, Londen en elders. Het zou ook helpen als een mogendheid als Rusland of China duidelijk liet blijken dat er grenzen zijn. Dat hoeft niet meteen een hervatting van de Koude Oorlog te zijn - al maken de neocons het er naar dat deze wel hervat zou moeten worden.

Geen opmerkingen: